ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

253 Bài học Toán Lớp 8

ViOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 8ViOlympic Giải Toán Lớp 8


ViOlympic Toán Học Lớp 8 - Bài Học

  Giới thiệu

   
 • Các hoạt động thực hành toán học lớp 8
 • Báo cáo tiến bộ của học sinh lớp 8
 •   So sánh và Trật tự số học

     
 • So sánh số có 6 chữ số
 • Trật tự số học của các số có 6 chữ số
 • So sánh các số có độ lớn đến hàng triệu
 • Trật tự số học của số có 7 chữ số
 • So sánh phân số và số thập phân
 • Trật tự của số thập phân
 • So sánh số nguyên - phần I
 • So sánh số nguyên - phần II
 • So sánh số nguyên - phần III
 •   Phép cộng

     
 • Mệnh đề phép cộng với số có 3 chữ số
 • Cộng số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 4 chữ số
 • Cộng số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 5 chữ số
 • Cộng số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 6 chữ số
 • Cộng số có 7 chữ số
 •   Phép trừ

     
 • Trừ số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ với số có 5 chữ số
 • Trừ số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ với số có 6 chữ số
 • Trừ số có 7 chữ số
 •   Phép nhân

     
 • Nhân số có 2 chữ số
 • Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số - nhớ vào hàng đứng trước
 • Nhân ba số theo hàng ngang trong phạm vi 99-999
 • Nhân với số có 3 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 3 chữ số
 • Mệnh đề phép nhân - phần I
 • Mệnh đề phép nhân - phần II
 •   Phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Việt Nam

     
 •  Phép chia với thời gian và các bước kéo dài
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Mệnh đề phép chia
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 2)
 •   Phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Anh-Mỹ

     
 •  Phép chia không có số dư
 •  Phép chia có số dư
 •  Chia với thời gian tính toán kéo dài
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Mệnh đề phép chia - phần I
 •  Mệnh đề phép chia - phần II
 •  Mệnh đề phép chia - phần III
 •  Mệnh đề phép chia - phần IV
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 2)
 •  Máy tính hướng dẫn từng bước phương pháp chia cho bội kiểu Anh-Mỹ
 •   Phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

     
 •   Phép chia đa thức một biến đã sắp xếp chuẩn Việt Nam
 •   Phép chia đa thức theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ & chuẩn VN
 •   Phương pháp chia đa thức theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ
 •   Bài tập chia đa thức cho đa thức cơ bản & nâng cao
 •   Thừa số, phân số, Hỗn số, số thập phân, Phần trăm & các phép toán

     
 • Thừa số
 • Đọc và viết các số thập phân
 • Số nguyên tố và hỗn số
 • Thừa số chung lớn nhất
 • Tối giản phân số
 • Bội số chung nhỏ nhất
 • Mẫu số chung nhỏ nhất
 • Nghịch đảo phân số
 • Phép nhân hỗn số
 • Phép chia hỗn số
 • Cộng 3 số thập phân
 • Làm tròn số thập phân
 • Ước lượng tổng của các số thập phân
 • Ước lượng hiệu của các số thập phân
 • Phép cộng phân số khác mẫu
 • Phép trừ các phân số khác mẫu
 • Phép nhân các phân số
 • Phép nhân phân số với số nguyên
 • Phép chia phân số cho số nguyên
 • Phép chia phân số cho phân số
 • Chia số thập phân cho số thập phân - phần I
 • Chia số thập phân cho số thập phân - phần II
 • So sánh phân số và số thập phân
 • So sánh số nguyên và phân số
 • Mối liên hệ giữa phân số và phần trăm
 • Mối liên hệ giữa phần trăm và phân số
 • Mối liên hệ giữa số thập phân và phần trăm
 • Mối liên hệ giữa phần trăm và số thập phân
 • Mối liên hệ giữa phân số và số thập phân
 •   Tỷ lệ

     
 • Tìm tỷ lệ
 • Tỷ lệ
 • Quy tắc tam xuất trong phép nhân tỷ lệ thức
 • Đơn vị tỷ lệ
 •   Tính chất và trật tự của các phép toán

     
 • Tính chất của phép cộng
 • Tính chất của phép nhân
 • Trật tự các phép toán - phần I
 • Trật tự các phép toán - phần II
 • Bài kiểm tra kỹ năng thực hành đại số - phần I
 • Bài kiểm tra kỹ năng thực hành đại số - phần II
 •   Tính chia hết

     
 • Tính chia hết cho 2
 • Tính chia hết cho 3
 • Tính chia hết cho 4
 • Tính chia hết cho 5
 • Tính chia hết cho 6
 • Tính chia hết cho 7
 • Tính chia hết cho 8
 • Tính chia hết cho 9 và 10
 •   Đo lường - Hệ mét

     
 • Tiền tố trong hệ mét - phần I
 • Tiền tố trong hệ mét - phần II
 • Ký hiệu trong hệ mét - phần I
 • Ký hiệu trong hệ mét - phần II
 • Các trị số trong hệ mét - phần I
 • Các trị số trong hệ mét - phần II
 • Các trị số trong hệ mét qua từ - phần I
 • Các trị số trong hệ mét qua từ - phần II
 •   Đo lường - Nhiệt độ

     
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần II
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần II
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ mét

     
 • Khối lượng trong hệ mét
 • So sánh các khối lượng trong hệ mét
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Nhân Pounds và Ounces
 • Chia Pounds và Ounces
 •   Đo lường - Thể tích trong hệ mét

     
 • Thể tích trong hệ mét
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần I
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần II
 • Thể tích trong hệ đo lường của Mỹ
 •   Đo lường - Thể tích trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Nhân Gallons, Quarts và Pints
 • Chia Gallons, Quarts và Pints
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ mét

     
 • Biến đổi đơn vị độ dài trong hệ mét
 • So sánh độ dài trong hệ mét
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần I
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần II
 • Chuyển đổi độ dài giữa hệ mét và hệ đo lường Mỹ
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Nhân Feet và Inches
 • Chia Feet và Inches
 •   Đo lường - Thời gian

     
 •   Chênh lệch thời gian theo giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo nửa giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo phần tư giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo năm phút
 •   Chênh lệch thời gian theo phút
 • Giờ lục địa Hoa Kỳ
 • Giờ Canada
 • Giờ Bắc Mỹ
 • Giờ châu Âu
 • Thời gian - giờ chuẩn chuyển sang giờ quân đội
 • Thời gian - giờ quân đội chuyển sang giờ chuẩn
 • Thời gian - cộng giờ
 • Thời gian - cộng các nửa giờ
 •   Toán học trong tiêu dùng

     
 • Tiền thừa hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền xu dùng để hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền hoa hồng
 • Giá chiết khấu
 • Phần trăm tăng giá
 • Thuế mua hàng
 • Giá bán đã bao gồm thuế
 • Vận chuyển và đóng gói
 • Lợi tức đơn
 • Lợi tức đơn và tiền vốn gốc
 • Tiền Tip
 • Ước lượng tiền Tip
 • Giá đơn vị
 • Tổng giá
 •   Đặc tính hình học

     
 • Nhận biết tam giác theo góc
 • Nhận biết tam giác theo cạnh
 • Các loại đa giác
 • Đa giác theo số cạnh
 •   Tính toán hình học

     
 • Tìm độ lớn góc thứ ba của hình tam giác
 • Tìm độ lớn góc thứ tư của hình tứ giác
 • Góc bù
 • Góc phụ nhau
 • Góc phụ hoặc góc bù
 • Thuật ngữ lượng giác học - phần 1
 • Thuật ngữ lượng giác học - phần 2
 •   Đường tròn và chu vi

     
 • Chu vi hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình bình hành
 • Chu vi hình tròn
 •   Diện tích

     
 • Diện tích hình vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình bình hành
 • Diện tích hình thang
 • Diện tích hình tam giác
 • Diện tích hình tròn
 •   Diện tích bề mặt

     
 • Diện tích bề mặt của hình lập phương
 • Diện tích bề mặt của lăng trụ chữ nhật
 • Diện tích bề mặt của hình trụ
 •   Thể tích

     
 • Thể tích khối lập phương
 • Thể tích hình lăng trụ chữ nhật
 • Thể tích hình lăng trụ tam giác
 • Thể tích hình trụ tròn
 • Thể tích khối cầu
 • Thể tích hình nón
 • Thể tích hình chóp
 •   Số nguyên dương và số nguyên âm

     
 • Giá trị tuyệt đối
 •   Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • So sánh số nguyên
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 1 chữ số
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 1 chữ số
 • Cộng số nguyên có 2 chữ số
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 2 chữ số
 • Trừ số nguyên
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 2 chữ số
 • Cộng 3 số nguyên với nhau
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 3 chữ số
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 3 chữ số
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 4 chữ số
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 4 chữ số
 • Nhân số nguyên
 • Chia số nguyên
 •   Biểu thức, phương trình và bất đẳng thức

     
 • Đánh giá biểu thức một biến số
 • Đánh giá biểu thức hai biến số
 • Phương trình - phần 1
 • Phương trình - phần 2
 • Phương trình - phần 3
 • Phương trình - phần 4
 • Phương trình - phần 5
 • Phương trình - phần 6
 • Phương trình - phần 7
 • Bất đẳng thức
 •   Thống kê

     
 • Thống kê giá trị trung bình hoặc trung bình - phần I
 • Thống kê giá trị trung bình hoặc trung bình - phần II
 • Thống kê số lặp đi lặp lại nhiều nhất
 • Thống kê biên độ - phần I
 • Thống kê biên độ - phần II
 • Thống kê số ở giữa - phần I
 • Thống kê số ở giữa - phần II
 • Nguyên tắc đếm cơ bản
 • Giai thừa
 • Hoán vị
 • Tổ hợp
 • Xác suất đơn giản
 •   Số lũy thừa khoa học

     
 • Chuyển đổi số ký hiệu chuẩn sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang số ký hiệu chuẩn
 • So sánh số ký hiệu chuẩn và số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số thập phân sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang số thập phân
 • Chuyển đổi phân số sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang phân số
 • Nhân các số lũy thừa khoa học
 • Chia các số lũy thừa khoa học
 •   Số mũ

     
 • Phép nhân lũy thừa
 • Tính bình phương - phần I
 • Tính bình phương - phần II
 • Tính lũy thừa bậc ba
 • Tính số mũ
 • Tính số nguyên với số mũ
 •   Khuôn thức - Mẫu dạng

     
 • Tìm số nguyên ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần I)
 • Tìm số nguyên ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần II)
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần I)
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần II)
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần III)
 • Bài Tập ToánIn Bài Tập Toán Lớp 8


  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: