ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
253 Bài học Toán Lớp 8

TOÁN LỚP 8

 

Trừ các số nguyên dương và số nguyên âm

Để trừ các số nguyên, ta đổi dấu đứng trước số nguyên đổi dấu ở số nguyên được trừ.

 • Nếu cả hai là số dương thì đáp số sẽ là số dương.
  Thí dụ: 14 - (-6) = 14 + 6 = 20
 • Nếu cả hai là số âm thì đáp số sẽ là số âm.
  Thí dụ: -14 - (+6) = -14 - 6 = -20
 • Nếu các số khác nhau, ta lấy giá trị tuyệt đối của số lớn hơn trừ đi giá trị tuyệt đối của số nhỏ hơn. Dấu của đáp số sẽ là dấu của số nguyên có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
  Thí dụ: 14 - (+6) = 14 - 6 = 8
  Thí dụ: -14 - (-6) = -14 + 6 = -8
Tìm hiệu giữa hai số.

  -     =     
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.