ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

276 Bài học Toán Lớp 7

ViOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 7ViOlympic Giải Toán Lớp 7


ViOlympic Toán Học Lớp 7 - Bài Học

Ghi chú: các bài tập toán theo chủ đề dùng để in ra giấy để luyện tập đã được tách khỏi danh sách bài học theo từng lớp. Xem thêm tất cả các bài tập thuộc chương trình toán lớp 7. In miễn phí bài tập toán kèm đáp án các dạng toán lớp 7.


  Giới thiệu

   
 • Các hoạt động thực hành toán học lớp 7
 • Báo cáo tiến bộ của học sinh lớp 7
 •   So sánh và Trật tự số học

     
 • So sánh các số có 6 chữ số
 • Trật tự số học của số có 6 chữ số
 • So sánh các số có độ lớn đến hàng triệu
 • Trật tự số học của số có 7 chữ số
 •   Phép cộng

     
 • Mệnh đề phép cộng với số có 3 chữ số
 • Phép cộng các số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 4 chữ số
 • Phép cộng các số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 5 chữ số
 • Phép cộng các số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 6 chữ số
 • Phép cộng các số có 7 chữ số
 •   Phép trừ

     
 • Phép trừ các số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ - số có 5 chữ số
 • Phép trừ các số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ - số có 6 chữ số
 • Phép trừ các số có 7 chữ số
 •   Phép trừ nâng cao - Thực hành phép trừ từng bước theo cột dọc

     
 • Thực hành phép trừ từng bước
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số
 • Thực hành phép trừ các số có 5 chữ số
 •   Phép trừ với số nguyên âm

     
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 2 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 3 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 2 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 3 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 3 chữ số cho số nguyên âm có 3 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 3 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 3 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 4 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 4 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 •   Phép nhân

     
 • Phép nhân các số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số - nhớ giá trị vào hàng đứng trước
 • Nhân ba số theo hàng ngang trong phạm vi 50-99
 • Nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số - nhớ giá trị vào hàng đứng trước
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 3 chữ số
 • Mệnh đề phép nhân (phần I)
 • Mệnh đề phép nhân (phần II)
 •   Phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Việt Nam

     
 •  Phép chia với thời gian và các bước kéo dài
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Mệnh đề phép chia
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 2)
 •   Lý thuyết phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Anh-Mỹ

     
 •  Chia hết (không có số dư)
 •  Chia không hết (có số dư)
 •  Phép chia với các bước và thời gian kéo dài
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Mệnh đề phép chia - phần I
 •  Mệnh đề phép chia - phần II
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội (phần 2)
 •  Máy tính hướng dẫn từng bước phương pháp chia cho bội kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia các số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •   Phép chia đa thức

     
 •  Phép chia đa thức theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ & chuẩn VN
 •  Phương pháp chia đa thức theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ
 •   Phân số, số thập phân và phần trăm

     
 • Xác định phần trăm của một số
 • Tìm phần trăm
 • Chuyển đổi phân số sang số thập phân
 • Chuyển đổi phân số sang phần trăm
 • Chuyển đổi phần trăm sang phân số
 • Chuyển đổi số thập phân sang phần trăm
 • Chuyển đổi phần trăm sang số thập phân
 • So sánh phân số và số thập phân - phần I
 • So sánh phân số và số thập phân - phần II
 • Đọc và viết các số thập phân
 •   So sánh số nguyên & phân số

     
 • So sánh số nguyên và phân số
 • So sánh số nguyên - phần I
 • So sánh số nguyên - phần II
 • So sánh số nguyên - phần III
 •   Tính toán với phân số và số thập phân

     
 • Nhân số một phần nghìn với số một phần nghìn
 • Chia một số thập phân cho số nguyên
 • Cộng các phân số có mẫu số khác nhau
 • Trừ các phân số không cùng mẫu số
 • Nhân phân số với nhau
 • Nhân phân số với số nguyên
 • Chia phân số cho số nguyên
 • Chia phân số cho phân số
 • Cộng 2 số thập phân
 • Cộng 3 số thập phân
 • Chia số thập phân cho số thập phân - phần I
 • Chia số thập phân cho số thập phân - phần II
 • Trật tự các số thập phân
 • Làm tròn các số thập phân
 • Ước lượng hiệu các số thập phân
 • Ước lượng tổng các số thập phân
 • Tính thuận nghịch của phân số
 • Nhân các hỗn số với nhau
 • Chia các hỗn số cho nhau
 •   Tỷ lệ

     
 • Tỷ lệ
 • Xác định tỷ lệ
 • Quy tắc tam xuất trong tỷ lệ thức
 • Đơn vị tỷ lệ
 •   Tính chia hết

     
 • Tính chia hết cho 2
 • Tính chia hết cho 3
 • Tính chia hết cho 4
 • Tính chia hết cho 5
 • Tính chia hết cho 6
 • Tính chia hết cho 7
 • Tính chia hết cho 8
 • Tính chia hết cho 9 và 10
 •   Tính chất, đại lượng đặt biệt và các phép toán

     
 • Thừa số
 • Số nguyên tố và hợp số
 • Thừa số chung lớn nhất
 • Tối giản phân số
 • Bội số chung nhỏ nhất
 • Mẫu số chung nhỏ nhất
 • Ước lượng tổng gần nhất phía trước
 • Ước lượng hiệu gần nhất về phía trước
 • Trật tự các phép toán - phần I
 • Trật tự các phép toán - phần II
 • Tính chất của phép cộng
 • Tính chất của phép nhân
 •   Đo lường - Hệ mét

     
 • Tiền tố trong hệ mét - phần I
 • Tiền tố trong hệ mét - phần II
 • Ký hiệu trong hệ mét - phần I
 • Ký hiệu trong hệ mét - phần II
 • Các trị số trong hệ mét - phần I
 • Các trị số trong hệ mét - phần II
 • Các trị số trong hệ mét qua từ - phần I
 • Các trị số trong hệ mét qua từ - phần II
 •   Đo lường - Nhiệt độ

     
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần II
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần II
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ mét

     
 • Khối lượng trong hệ mét
 • So sánh các khối lượng trong hệ mét
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Nhân Pounds và Ounces
 • Chia Pounds và Ounces
 •   Đo lường - Thể tích trong hệ mét

     
 • Thể tích trong hệ mét
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần I
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần II
 • Thể tích trong hệ đo lường của Mỹ
 •   Đo lường - Thể tích trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Nhân Gallons, Quarts và Pints
 • Chia Gallons, Quarts và Pints
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ mét

     
 • Biến đổi đơn vị độ dài trong hệ mét
 • So sánh độ dài trong hệ mét
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần I
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần II
 • Chuyển đổi độ dài giữa hệ mét và hệ đo lường Mỹ
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Nhân Feet và Inches
 • Chia Feet và Inches
 •   Đo lường - Thời gian

     
 •   Chênh lệch thời gian theo giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo nửa giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo phần tư giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo năm phút
 •   Chênh lệch thời gian theo phút
 • Giờ khu vực lục địa Mỹ
 • Giờ khu vực Canada
 • Giờ khu vực Bắc Mỹ
 • Giờ khu vực châu Âu
 • Thời gian - giờ tiêu chuẩn chuyển sang giờ quân đội
 • Thời gian - giờ quân đội chuyển sang giờ tiêu chuẩn
 • Thời gian - Cộng giờ
 • Thời gian - Cộng nửa giờ
 •   Toán học trong đời sống tiêu dùng

     
 • Tiền thừa hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền xu dùng để hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền hoa hồng
 • Giá chiết khấu
 • Phần trăm tăng giá
 • Thuế mua hàng
 • Giá bán đã bao gồm thuế
 • Vận chuyển và đóng gói
 • Lợi tức đơn
 • Lợi tức đơn và tiền vốn gốc
 • Tiền Tip
 • Ước lượng tiền Tip
 • Giá đơn vị
 • Tổng giá
 •   Tính chất hình học

     
 • Các loại đa giác
 • Đa giác theo số cạnh
 • Nhận biết tam giác theo góc
 • Nhận biết tam giác theo cạnh
 •   Tính toán liên quan đến hình học

     
 • Tìm giá trị góc thứ ba của tam giác
 • Tìm giá trị góc thứ tư của hình tứ giác
 • Góc bù nhau
 • Góc phụ nhau
 • Góc phụ hoặc góc bù nhau
 • Thuật ngữ lượng giác - phần 1
 • Thuật ngữ lượng giác - phần 2
 •   Chu vi và đường tròn

     
 • Chu vi hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình bình hành
 • Chu vi hình tròn
 •   Diện tích

     
 • Diện tích hình vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình bình hành
 • Diện tích hình thang
 • Diện tích hình tam giác
 • Diện tích hình tròn
 •   Diện tích bề mặt

     
 • Diện tích bề mặt hình khối lập phương
 • Diện tích về mặt hình lăng trụ chữ nhật
 • Diện tích bề mặt hình trụ tròn
 •   Thể tích

     
 • Thể tích hình khối lập phương
 • Thể tích hình lăng trụ chữ nhật
 • Thể tích hình lăng trụ tam giác
 • Thể tích hình trụ tròn
 • Thể tích khối cầu
 • Thể tích khối hình nón
 • Thể tích hình chóp
 •   Số nguyên dương và số nguyên âm

     
 • Giá trị tuyệt đối
 • So sánh số nguyên
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 1 chữ số
 • Cộng các số nguyên có 2 chữ số
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 2 chữ số
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 3 chữ số
 • Cộng ba số nguyên với nhau
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 1 chữ số
 • Trừ các số nguyên cho nhau
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 2 chữ số
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 3 chữ số
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 4 chữ số
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 4 chữ số
 • Chia các số nguyên cho nhau
 • Nhân các số nguyên với nhau
 •   Biểu thức, phương trình và bất đẳng thức

     
 • Đánh giá biểu thức có 1 biến số
 • Đánh giá biểu thức có 2 biến số
 • Phương trình - phần 1
 • Phương trình - phần 2
 • Phương trình - phần 3
 • Phương trình - phần 4
 • Phương trình - phần 5
 • Bất đẳng thức
 •   Thống kê

     
 • Thống kê trung bình hoặc giá trị trung bình - phần I
 • Thống kê trung bình hoặc giá trị trung bình - phần II
 • Thống kê số lặp đi lặp lại nhiều nhất
 • Thống kê biên độ - phần I
 • Thống kê biên độ - phần II
 • Thống kê số ở giữa - phần I
 • Thống kê số ở giữa - phần II
 • Nguyên tắc đếm cơ bản
 • Giai thừa
 • Hoán vị
 • Tổ hợp
 • Xác suất đơn giản
 •   Số lũy thừa khoa học

     
 • Chuyển đổi số ký hiệu chuẩn sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang số ký hiệu chuẩn
 • So sánh số ký hiệu chuẩn và số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số thập phân sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang số thập phân
 • Chuyển đổi phân số sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang phân số
 • Nhân các số lũy thừa khoa học
 • Chia các số lũy thừa khoa học
 •   Số mũ

     
 • Nhân lũy thừa
 • Tính bình phương - phần I
 • Tính bình phương - phần II
 • Tính lũy thừa bậc ba
 • Tính số mũ
 • Tính số nguyên với số mũ
 •   Khuôn thức (Kiểu mẫu)

     
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần I)
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần II)
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần III)
 • Tìm số nguyên ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần I)
 • Tìm số nguyên ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần II)
 • Bài Tập ToánIn Bài Tập Toán Lớp 7


  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: