ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
276 Bài học Toán Lớp 7

TOÁN LỚP 7

 

Nâng lũy thừa bằng cách thực hiện phép nhân lặp đi lặp lại

Đáp số của phép nâng lên lũy thừa của một số có thể thu được bằng cách nhân số được nâng lên lũy thừa với chính nó, với số lần lặp đi lặp lại bằng chính số mũ của lũy thừa.

Thí dụ: 34 = 81 tương đương với 3*3*3*3 = 81.
Trong trường hợp này, số được nâng lên lũy thừa là 3 và lũy thừa là 4.

Số mũ được viết bên trên số (thí dụ: 34) hoặc theo sau ký hiệu dấu sót (^) (thí dụ: 3^4).

Viết ra số và số mũ tương ứng

  =  
 
 
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.