ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

325 Bài học Toán Lớp 6

ViOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 6ViOlympic Giải Toán Lớp 6


ViOlympic Toán Học Lớp 6 - Bài Học

Ghi chú: các bài tập toán theo chủ đề dùng để in ra giấy để luyện tập đã được tách khỏi danh sách bài học theo từng lớp. Xem thêm tất cả các bài tập thuộc chương trình toán lớp 6. In miễn phí bài tập toán kèm đáp án các dạng toán lớp 6.


  Giới thiệu

   
 • Các hoạt động thực hành toán học lớp 6
 • Báo cáo tiến bộ của học sinh lớp 6
 •   Giá trị của Hàng chữ số

     
 • Giá trị của hàng chữ số trong số có 6 chữ số
 • Đặc trưng giá trị của hàng chữ số
 • Giá trị của hàng chữ số - dạng thức khai triển
 • Nhận biết giá trị của hàng chữ số
 • Đặc trưng giá trị của hàng chữ số
 •   So sánh và Trật tự số học

     
 • So sánh các số có 6 chữ số
 • Trật tự các số có 6 chữ số
 • So sánh số học lên đến hàng triệu
 • Trật tự các số có 7 chữ số
 • So sánh phân số và số thập phân
 • Trật tự số thập phân
 • So sánh số nguyên - phần I
 • So sánh số nguyên - phần II
 • So sánh số nguyên - phần III
 •   Phép cộng

     
 • Phép cộng các số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 4 chữ số
 • Phép cộng các số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 5 chữ số
 • Phép cộng các số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 6 chữ số
 • Phép cộng các số có 7 chữ số
 •   Phép cộng từng bước theo cột dọc 3 số

     
 • Thực hành phép cộng 2 số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 4 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 5 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 4 chữ số với số có 3 chữ số và số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 5 chữ số với số có 3 chữ số và số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 5 chữ số với số có 4 chữ số và số có 3 chữ số
 •   Phép trừ

     
 • Phép trừ các số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ với số có 4 chữ số
 • Phép trừ các số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ với số có 5 chữ số
 • Phép trừ các số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ với số có 6 chữ số
 • Phép trừ các số có 7 chữ số
 •   Phép trừ nâng cao - Thực hành phép trừ từng bước theo cột dọc

     
 • Thực hành phép trừ từng bước
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số
 • Thực hành phép trừ các số có 5 chữ số
 •   Phép trừ với số nguyên âm

     
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 2 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 3 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 1 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 2 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 3 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 2 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 3 chữ số cho số nguyên âm có 3 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 3 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 3 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 4 chữ số cho số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phép trừ số nguyên dương có 4 chữ số cho số nguyên âm có 5 chữ số
 •   Làm tròn và ước lượng

     
 • Làm tròn đến số hàng nghìn gần nhất
 • Làm tròn đến số hàng chục nghìn gần nhất
 • Làm tròn đến số hàng trăm nghìn gần nhất
 • Ước lượng tổng
 • Ước lượng hiệu
 • Ước lượng tổng gần nhất phía trước
 • Ước lượng hiệu gần nhất về phía trước
 • Làm tròn số thập phân
 • Ước lượng hiệu của các số thập phân
 • Ước lượng tổng của các số thập phân
 •   Phép nhân nâng cao - Thực hành phép nhân từng bước theo cột dọc

     
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số - nhớ giá trị vào hàng đứng trước
 • Nhân ba số theo hàng dọc trong phạm vi 20-99
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 3 chữ số
 • Thực hành phép nhân số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 • Thực hành phép nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Thực hành phép nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Thực hành phép nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Thực hành phép nhân các số có 3 chữ số
 • Thực hành phép nhân các số có 4 chữ số
 • Thực hành phép nhân các số có 5 chữ số
 •   Phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Việt Nam

     
 •  Phép chia với thời gian và các bước kéo dài
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Mệnh đề phép chia
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 3)
 •   Lý thuyết phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Anh-Mỹ

     
 •  Tính phép chia với thời gian kéo dài kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 3)
 •  Máy tính hướng dẫn từng bước phương pháp chia cho bội kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia các số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •   Tính toán

     
 • Tính chất của phép cộng
 • Tính chất của phép nhân
 • Bốn phép toán cơ bản
 • Trật tự các phép toán - phần I
 • Trật tự các phép toán - phần II
 •   Tính chia hết

     
 • Tính chia hết cho 2
 • Tính chia hết cho 3
 • Tính chia hết cho 4
 • Tính chia hết cho 5
 • Tính chia hết cho 6
 • Tính chia hết cho 7
 • Tính chia hết cho 8
 • Tính chia hết cho 9 và 10
 •   Phân số

     
 • Cộng các phân số có cùng mẫu số
 • Trừ các phân số có cùng mẫu số
 • Chuyển đổi phân số sang hỗn số
 • Chuyển đổi hỗn số sang phân số
 • Cộng các hỗn số với nhau
 • Trừ các hỗn số cho nhau
 • Thừa số
 • Số nguyên tố và hợp số
 • Thừa số chung lớn nhất
 • Tối giản phân số
 • Bội số chung nhỏ nhất
 • Mẫu số chung nhỏ nhất
 • Cộng các phân số không cùng mẫu số
 • Trừ các phân số không cùng mẫu số
 • Nhân các phân số
 • Nhân các phân số với số nguyên
 • Nhân các hỗn số với nhau
 • Tính thuận nghịch của phân số
 • Chia các hỗn số cho nhau
 • Chia phân số cho số nguyên
 • Chia phân số cho phân số
 •   Số thập phân

     
 • Đọc và viết các số thập phân
 • Tên gọi của số thập phân phần mười-nghìn
 • Giá trị của hàng chữ số trong số thập phân
 • Đặc trưng giá trị của hàng chữ số trong số thập phân
 • Làm tròn số thập phân đến giá trị một phần chục gần nhất
 • Làm tròn số thập phân đến giá trị một phần trăm gần nhất
 • So sánh các số thập phân
 • Cộng 2 số thập phân với nhau
 • Cộng 3 số thập phân với nhau
 • Trừ 2 số thập phân cho nhau
 • Nhân số thập phân một phần nghìn với số thập phân một phần chục
 • Nhân số thập phân một phần nghìn với số thập phân một phần trăm
 • Nhân hai số thập phân một phần nghìn với nhau
 •  Phép chia số thập phân cho số nguyên chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia số thập phân cho số nguyên chuẩn Mỹ
 •  Chia số thập phân cho số thập phân chuẩn Mỹ - phần I
 •  Chia số thập phân cho số thập phân chuẩn Mỹ - phần II
 •  Chia số thập phân cho số thập phân chuẩn Mỹ - phần III
 •   Phần trăm, phân số và số thập phân

     
 • Xác định phần trăm của một số
 • Tìm phần trăm
 • Mối quan hệ giữa phân số và phần trăm
 • Mối quan hệ giữa phần trăm và phân số
 • Mối quan hệ giữa số thập phân và phân trăm
 • Mối quan hệ giữa phần trăm và số thập phân
 • Mối quan hệ giữa phân số và số thập phân
 • Phân số với số thập phân tương đương
 • Mối quan hệ của số thập phân với phân số
 • So sánh phân số và số thập phân
 • So sánh số nguyên và phân số
 •   Tỷ lệ

     
 • Tỷ lệ
 • Xác định tỷ lệ
 • Quy tắc tam xuất trong tỷ lệ thức
 • Đơn vị tỷ lệ
 •   Toán học trong đời sống tiêu dùng

     
 • Tiền thừa hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền xu dùng để hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền hoa hồng
 • Giá chiết khấu
 • Phần trăm tăng giá
 • Thuế mua hàng
 • Giá bán đã bao gồm thuế
 • Vận chuyển và đóng gói
 • Lợi tức đơn
 • Lợi tức đơn và tiền vốn gốc
 • Tiền Tip
 • Ước lượng tiền Tip
 • Giá đơn vị
 • Tổng giá
 •   Đo lường - Hệ mét

     
 • Tiền tố trong hệ mét - phần I
 • Tiền tố trong hệ mét - phần II
 • Ký hiệu trong hệ mét - phần I
 • Ký hiệu trong hệ mét - phần II
 • Các trị số trong hệ mét - phần I
 • Các trị số trong hệ mét - phần II
 • Các trị số trong hệ mét qua từ - phần I
 • Các trị số trong hệ mét qua từ - phần II
 •   Đo lường - Nhiệt độ theo thang đo Celsius và Fahrenheit

     
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần II
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần II
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ mét

     
 • Khối lượng trong hệ mét
 • So sánh các khối lượng trong hệ mét
 •   Đo lường - Cộng, trừ, nhân khối lượng trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Cộng Pounds và Ounces
 • Trừ Pounds và Ounces
 • Nhân Pounds và Ounces
 • Chia Pounds và Ounces
 •   Đo lường - Thể tích trong hệ mét

     
 • Thể tích trong hệ mét
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần I
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần II
 • Thể tích trong hệ đo lường của Mỹ
 •   Đo lường - Thể tích trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Nhân Gallons, Quarts và Pints
 • Chia Gallons, Quarts và Pints
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ mét

     
 • Biến đổi đơn vị độ dài trong hệ mét
 • So sánh độ dài trong hệ mét
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần I
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần II
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Cộng Feet và Inches
 • Trừ Feet và Inches
 • Nhân Feet và Inches
 • Chia Feet và Inches
 • Chuyển đổi độ dài giữa hệ mét và hệ đo lường Mỹ
 •   Đo lường - Thời gian

     
 •   Chênh lệch thời gian theo giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo nửa giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo phần tư giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo năm phút
 •   Chênh lệch thời gian theo phút
 • Giờ khu vực Hoa Kỳ
 • Giờ Canada
 • Giờ Bắc Mỹ
 • Giờ châu Âu
 • Thời gian - giờ tiêu chuẩn chuyển sang giờ quân đội
 • Thời gian - giờ quân đội chuyển sang giờ tiêu chuẩn
 • Thời gian - Cộng giờ
 • Thời gian - Cộng nửa giờ
 •   Chu vi và đường tròn

     
 • Chu vi hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình bình hành
 • Chu vi hình tròn
 •   Diện tích

     
 • Diện tích của hình vuông
 • Diện tích của hình chữ nhật
 • Diện tích của hình bình hành
 • Diện tích của hình thang
 • Diện tích của tam giác
 • Diện tích của hình tròn
 •   Diện tích bề mặt

     
 • Diện tích bề mặt của khối lập phương
 • Diện tích bề mặt của lăng trụ chữ nhật
 •   Thể tích

     
 • Thể tích của khối lập phương
 • Thể tích của lăng trụ chữ nhật
 •   Các hình dạng hình học điển hình

     
 • Nhận dạng tam giác theo góc
 • Nhận dạng tam giác theo cạnh
 • Các loại đa giác
 • Đa giác theo số cạnh
 •   Tính toán hình học

     
 • Tìm góc thứ ba của tam giác
 • Tìm góc thứ tư của tứ giác
 •   Hình học

     
 • Các góc bù nhau
 • Các góc phụ hoặc bù nhau
 • Các góc phụ nhau
 • Thuật ngữ lượng giác học - phần 1
 • Thuật ngữ lượng giác học - phần 2
 •   Số nguyên

     
 • Giá trị tuyệt đối
 • So sánh số nguyên
 • Cộng các số nguyên có 1 chữ số
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 1 chữ số
 • Cộng các số nguyên có 2 chữ số phần I
 • Cộng các số nguyên có 2 chữ số phần II
 • Phương trình phép cộng số nguyên có 2 chữ số
 • Cộng ba số nguyên với nhau phần I
 • Cộng ba số nguyên với nhau phần II
 • Cộng ba số nguyên âm có 4 chữ số
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 1 chữ số
 • Trừ các số nguyên có 2 chữ số
 • Phương trình phép trừ số nguyên có 2 chữ số
 • Nhân các số nguyên
 • Chia các số nguyên phần I
 • Chia các số nguyên phần II
 •   Biểu thức, phương trình và bất đẳng thức

     
 • Đánh giá biểu thức có 1 biến số
 • Đánh giá biểu thức có 2 biến số
 • Phương trình - phần 1
 • Phương trình - phần 2
 • Phương trình - phần 3
 • Phương trình - phần 4
 • Phương trình - phần 5
 • Bất đẳng thức
 • Mệnh đề phép nhân - phần I
 • Mệnh đề phép nhân - phần II
 • Mệnh đề phép chia - phần I
 • Mệnh đề phép chia - phần II
 •   Thống kê

     
 • Thống kê trung bình hoặc giá trị trung bình - phần I
 • Thống kê trung bình hoặc giá trị trung bình - phần II
 • Thống kê số lặp đi lặp lại nhiều nhất
 • Thống kê biên độ - phần I
 • Thống kê biên độ - phần II
 • Thống kê số ở giữa - phần I
 • Thống kê số ở giữa - phần II
 • Nguyên tắc đếm cơ bản
 • Giai thừa
 • Hoán vị
 • Tổ hợp
 • Xác suất đơn giản
 •   Số lũy thừa khoa học

     
 • Chuyển đổi số ký hiệu chuẩn sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang số ký hiệu chuẩn
 • So sánh số ký hiệu chuẩn và số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số thập phân sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang số thập phân
 • Chuyển đổi phân số sang số lũy thừa khoa học
 • Chuyển đổi số lũy thừa khoa học sang phân số
 • Nhân lũy thừa
 • Tính bình phương - phần I
 • Tính bình phương - phần II
 • Tính lũy thừa mũ ba
 • Tính số mũ
 • Tính số nguyên với số mũ
 • Nhân các số lũy thừa khoa học
 • Chia các số lũy thừa khoa học
 •   Kiểu mẫu

     
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần I)
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần II)
 • Tìm số ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần III)
 • Tìm số nguyên ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần I)
 • Tìm số nguyên ngẫu nhiên còn thiếu trong dãy số (phần II)
 • Bài Tập ToánIn Bài Tập Toán Lớp 6


  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: