ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

325 Bài học Toán Lớp 6

ViOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 6

 

Số nguyên tố và hợp số

Số nguyên tố là số nguyên chỉ có hai thừa số là chính nó và duy nhất một số khác nữa. Hợp số là số có nhiều thừa số trong đó bao gồm cả chính nó.

Số 0 và 1 vừa không phải là số nguyên tố, vừa không phải là hợp số.

Tất cả các số chia hết cho 2 và lớn hơn hai đều là hợp số.

Tất cả các số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết do năm. Cho nên tất cả các số có chữ số tận cùng là năm và lớn hơn năm đều là hợp số.

Các số nguyên tố nằm giữa 2 và 100 là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 và 97.


Là số nguyên tố hay hợp số?

Số    là   
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Theo dõi Violympic trên: