ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
325 Bài học Toán Lớp 6

TOÁN LỚP 6

 

Số nguyên tố và hợp số

Số nguyên tố là số nguyên chỉ có hai thừa số là chính nó và duy nhất một số khác nữa. Hợp số là số có nhiều thừa số trong đó bao gồm cả chính nó.

Số 0 và 1 vừa không phải là số nguyên tố, vừa không phải là hợp số.

Tất cả các số chia hết cho 2 và lớn hơn hai đều là hợp số.

Tất cả các số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết do năm. Cho nên tất cả các số có chữ số tận cùng là năm và lớn hơn năm đều là hợp số.

Các số nguyên tố nằm giữa 2 và 100 là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 và 97.

Là số nguyên tố hay hợp số?

Số    là   
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.