ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

279 Bài học Toán Lớp 5

ViOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 5ViOlympic Giải Toán Lớp 5


ViOlympic Toán Học Lớp 5 - Bài Học

Ghi chú: các bài tập toán theo chủ đề dùng để in ra giấy để luyện tập đã được tách khỏi danh sách bài học theo từng lớp. Xem thêm tất cả các bài tập thuộc chương trình toán lớp 5. In miễn phí bài tập toán kèm đáp án các dạng toán lớp 5.


  Giới thiệu

   
 • Các hoạt động thực hành toán học lớp 5
 • Báo cáo tiến bộ của học sinh lớp 5
 •   Giá trị của Hàng chữ số

     
 • Giá trị của hàng chữ số trong số có 6 chữ số
 • Đặc trưng giá trị của hàng chữ số - phần 1
 • Giá trị của hàng chữ số - dạng thức khai triển
 • Nhận biết giá trị của hàng chữ số
 • Đặc trưng giá trị của hàng chữ số - phần 2
 •   So sánh và Trật tự số học

     
 • So sánh các số có 4 chữ số
 • Trật tự số học của số có 4 chữ số
 • So sánh các số có 5 chữ số
 • Trật tự số học của số có 5 chữ số
 • So sánh các số có 6 chữ số
 • Trật tự số học của số có 6 chữ số
 • So sánh các số có độ lớn đến hàng triệu
 • Trật tự số học của số có 7 chữ số
 • Trật tự của các số thập phân
 •   Phép cộng

     
 • Phép cộng các số có 3 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 3 chữ số
 • Phép cộng các số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 4 chữ số
 • Phép cộng các số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 5 chữ số
 • Phép cộng các số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 6 chữ số
 • Phép cộng các số có 7 chữ số
 •   Phép cộng từng bước theo cột dọc với 3 số

     
 • Thực hành phép cộng 3 số với nhau
 • Thực hành phép cộng số 2 số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số 2 số có 4 chữ số với số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số 2 số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 • Thực hành phép cộng số 2 số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số 2 số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 3 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 4 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 5 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 4 chữ số với số có 3 chữ số và số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 5 chữ số với số có 3 chữ số và số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 5 chữ số với số có 4 chữ số và số có 3 chữ số
 •   Phép trừ

     
 • Mệnh đề phép trừ - số có 3 chữ số
 • Phép trừ với các số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ - số có 4 chữ số
 • Phép trừ với các số có 5 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ - số có 5 chữ số
 • Phép trừ với các số có 6 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ - số có 6 chữ số
 • Phép trừ với các số có 7 chữ số
 •   Phép trừ nâng cao - Thực hành phép trừ từng bước theo cột dọc

     
 • Thực hành phép trừ từng bước
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số
 • Thực hành phép trừ các số có 5 chữ số
 •   So sánh phép trừ theo cột dọc giữa kiểu Anh-Mỹ và kiểu Việt Nam
 •   Làm tròn và ước lượng

     
 • Làm tròn đến số hàng nghìn gần nhất
 • Làm tròn đến số hàng chục nghìn gần nhất
 • Làm tròn đến số hàng trăm nghìn gần nhất
 • Ước lượng tổng
 • Ước lượng hiệu
 • Ước lượng tổng gần nhất phía trước
 • Ước lượng hiệu gần nhất về phía trước
 • Làm tròn các số thập phân
 • Ước lượng hiệu các số thập phân
 • Ước lượng tổng các số thập phân
 •   Phép nhân

     
 • Thuật ngữ phép nhân
 • Nhân các số có 3 chữ số - không nhớ giá trị vào hàng đứng trước
 • Nhân các số có 3 chữ số - nhớ giá trị vào hàng đứng trước
 • Nhân ba số theo hàng ngang trong phạm vi 15-50
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
 • Mệnh đề phép nhân
 •   Phép nhân nâng cao - Thực hành phép nhân từng bước theo cột dọc

     
 • Phép nhân các số trong phạm vi 100
 • Bảng biểu đồ phép nhân
 • Phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
 • Phép nhân kéo dài
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số (phần 1)
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số (phần 2)
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Phép nhân các số có 3 chữ số
 • Phép nhân các số có 4 chữ số
 • Phép nhân các số có 5 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 6 chữ số với số có 4 chữ số
 •  Phép nhân rút gọn theo cột dọc số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân rút gọn theo cột dọc số có 3 chữ số với số có 3 chữ số
 •   Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

     
 • Mối quan hệ ngược giữa phép nhân và phép chia
 • Mối quan hệ ngược giữa phép chia và phép nhân
 •   Phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Việt Nam

     
 •  Mối quan hệ giữa phép trừ và phép chia
 •  Chia hàng chục
 •  Chia hàng trăm
 •  Thuật ngữ trong phép chia - Viết phép chia theo chiều dọc kiểu Việt Nam
 •  Lý thuyết phép chia theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia hết: chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
 •  Phép chia có số dư: chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
 •  Phép chia với thời gian và các bước kéo dài
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Mệnh đề phép chia
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 3)
 •   Phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Anh-Mỹ

     
 •  Thuật ngữ trong phép chia - Viết phép chia theo chiều dọc kiểu Anh-Mỹ
 •  Lý thuyết phép chia theo hàng dọc ở chuẩn Anh-Mỹ
 •  Phép chia hết: chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Phép chia có số dư: chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc chuẩn Anh-Mỹ với thời gian và các bước kéo dài
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 4 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số chuẩn Anh-Mỹ
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 3)
 •  Máy tính phép chia cho bội theo hàng dọc ở chuẩn Anh-Mỹ
 •  Thực hành phép chia từng bước theo cột dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Thực hành phép chia từng bước theo cột dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Thực hành chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Thực hành chia các số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Thực hành chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia các số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành chia số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •   Tính toán

     
 • Bốn phép toán cơ bản
 • Trật tự các phép toán - phần I
 • Trật tự các phép toán - phần II
 •   Phân số

     
 • Nhận biết các phân số tương đương
 • So sánh các phân số có cùng mẫu số
 • So sánh các phân số khác mẫu số
 • So sánh các phân số khác nhau về tử số và mẫu số
 • Phép cộng các phân số có cùng mẫu số
 • Phép trừ các phân số có cùng mẫu số
 • Chuyển đổi phân số sang hỗn số
 • Chuyển đổi hỗn số sang phân số
 • Cộng các hỗn số với nhau
 • Trừ các hỗn số cho nhau
 • Thừa số
 • Số nguyên tố và hợp số
 • Thừa số chung lớn nhất
 • Tối giản phân số
 • Bội số chung nhỏ nhất
 • Mẫu số chung nhỏ nhất
 • Cộng các phân số có mẫu số khác nhau
 • Trừ các phân số có mẫu số khác nhau
 • Nhân các phân số với nhau
 • Nhân phân số với số nguyên
 • Chia phân số cho số nguyên
 • Chia phân số cho phân số
 •  Bài tập phân số nâng cao lớp 4,5
 •   Phân số và số thập phân

     
 • Mối quan hệ của phân số với số thập phân
 • Mối quan hệ của số thập phân với phân số
 •   Số thập phân

     
 • Đọc và viết các số thập phân
 • Tên gọi của số thập phân phần mười-nghìn
 • Giá trị của hàng chữ số trong số thập phân
 • Đặc trưng giá trị của hàng chữ số trong số thập phân
 • So sánh các số thập phân
 • Nhận biết các số thập phân
 • Làm tròn số thập phân đến giá trị một phần chục gần nhất
 • Làm tròn số thập phân đến giá trị một phần trăm gần nhất
 • Phép cộng các số thập phân một phần chục
 • Phép trừ các số thập phân một phần chục
 • Cộng 2 số thập phân với nhau
 • Cộng 3 số thập phân với nhau
 • Trừ 2 số thập phân cho nhau
 • Nhân số thập phân một phần nghìn với số thập phân một phần chục
 • Nhân số thập phân một phần nghìn với số thập phân một phần trăm
 • Nhân hai số thập phân một phần nghìn với nhau
 • Chia số thập phân cho số nguyên
 • Chia số thập phân cho số thập phân - phần I
 • Chia số thập phân cho số thập phân - phần II
 •   Phân số, số thập phân và phần trăm

     
 • Mối quan hệ giữa phân số và phần trăm
 • Mối quan hệ giữa phần trăm và phân số
 • Mối quan hệ giữa số thập phân và phần trăm
 • Mối quan hệ giữa phần trăm và số thập phân
 • Mối quan hệ giữa phân số và số thập phân
 •  Bài tập phân số nâng cao lớp 4,5
 •   Cộng trừ nhân chia phân số và hỗn số lớp 4,5,6
 •   Phần trăm

     
 • Xác định phần trăm của một số
 • Tìm phần trăm
 •   Đo lường - thời gian

     
 •   Chênh lệch thời gian theo giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo nửa giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo phần tư giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo năm phút
 •   Chênh lệch thời gian theo phút
 • Chuyển đổi giờ và phút sang phút
 • Chuyển đổi phút sang giờ và phút
 • Các ngày trong tháng
 • Khoảng thời gian
 • Thời gian - Chuyển đổi tuần sang ngày
 • Thời gian - Chuyển đổi ngày và tuần sang ngày
 • Thời gian - Cộng ngày và tuần
 • Thời gian - Trừ ngày và tuần
 • Thời gian - Chuyển đổi giờ sang ngày và giờ
 • Thời gian - Chuyển đổi ngày sang giờ
 • Thời gian - Chuyển đổi ngày và giờ sang giờ
 • Thời gian - Cộng ngày và giờ
 • Thời gian - Trừ ngày và giờ
 • Thời gian - Chuyển đổi giờ sang phút
 • Thời gian - Cộng giờ và phút
 • Thời gian - Trừ giờ và phút
 • Thời gian - Chuyển đổi phút sang giây
 • Thời gian - Chuyển đổi phút và giây sang giây
 • Thời gian - Cộng phút và giây
 • Thời gian - Trừ phút và giây
 • Thời gian - Chuyển đổi ngày sang tuần và ngày
 • Thời gian - Chuyển đổi giây sang phút và giây
 • Giờ Hoa Kỳ
 • Giờ Canada
 • Giờ Bắc Mỹ
 • Giờ châu Âu
 • Thời gian - tiêu chuẩn chuyển sang giờ quân đội
 • Thời gian - giờ quân đội chuyển sang giờ tiêu chuẩn
 • Thời gian - Cộng giờ
 • Thời gian - Cộng giờ lẻ
 •   Đo lường - Hệ mét

     
 • Tiền tố trong hệ mét
 • Ký hiệu trong hệ mét
 • Các trị số trong hệ mét
 • Các trị số trong hệ mét qua từ
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ mét

     
 • Khối lượng trong hệ mét
 • So sánh khối lượng trong hệ mét
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Cộng Pounds và Ounces
 • Trừ Pounds và Ounces
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ mét

     
 • Độ dài trong hệ mét
 • So sánh độ dài trong hệ mét
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần I
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần II
 • Chuyển đổi giữa độ dài trong hệ mét và hệ đo lường Mỹ
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Cộng Feet và Inches
 • Trừ Feet và Inches
 •   Đo lường - Thể tích trong hệ mét

     
 • Thể tích trong hệ mét
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần I
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần II
 • Thể tích trong hệ đo lường Mỹ
 •   Đo lường - Nhiệt độ theo thang đo Celsius và Fahrenheit

     
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit - phần II
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần I
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius - phần II
 •   Toán học trong đời sống tiêu dùng

     
 • Cộng tiền tệ
 • Trừ tiền tệ
 • Tiền thừa hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền xu dùng để hoàn lại cho khách hàng
 •   Chu vi và đường tròn

     
 • Chu vi của hình vuông
 • Chu vi của hình chữ nhật
 • Chu vi của hình bình hành
 • Chu vi hình tròn
 •   Diện tích

     
 • Diện tích của hình vuông
 • Diện tích của hình chữ nhật
 • Diện tích của hình bình hành
 • Diện tích của hình thang
 • Diện tích tam giác
 • Diện tích của hình tròn
 •   Diện tích bề mặt

     
 • Diện tích bề mặt của khối lập phương
 • Diện tích bề mặt của lăng trụ chữ nhật
 •   Thể tích

     
 • Thể tích của khối lập phương
 • Thể tích của lăng trụ chữ nhật
 •   Tính chất hình học

     
 • Nhận dạng tam giác theo góc
 • Nhận dạng tam giác theo cạnh
 • Các loại đa giác
 • Các loại đa giác theo số cạnh
 •   Biểu thức

     
 • Đánh giá biểu thức có 1 biến số
 • Đánh giá biểu thức có 2 biến số
 •   Thống kê

     
 • Thống kê trung bình hoặc giá trị trung bình - phần I
 • Thống kê trung bình hoặc giá trị trung bình - phần II
 • Thống kê số lặp đi lặp lại nhiều nhất
 • Thống kê biên độ - phần I
 • Thống kê biên độ - phần II
 • Thống kê số ở giữa - phần I
 • Thống kê số ở giữa - phần II
 • Nguyên tắc đếm cơ bản
 •   Số nguyên dương và số nguyên âm

     
 • Phép cộng - phần I
 • Phép cộng - phần II
 • Phép trừ
 • Bài Tập ToánIn Bài Tập Toán Lớp 5


  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: