ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
279 Bài học Toán Lớp 5

TOÁN LỚP 5

 

Tìm diện tích hình tròn

Cách để tìm diện tích hình tròn:

  • Diện tích hình tròn có thể tìm được bằng cách nhân số pi ( π = 3,14) với bình phương của bán kính
  • Nếu hình tròn có bán kính là 4 đơn vị độ dài, thì diện tích của nó là 3,14*4*4=50,24 đơn vị độ dài
  • Nếu ta biết đường kính thì độ dài bán kính bằng 1/2 đường kính.

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số pi ( π = 3,14).

Diện tích hình tròn là bao nhiêu?

Làm tròn đáp số đến số thập phân phần trăm gần nhất. Sử dụng giá trị của số pi là 3,14.

cm vuông

Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.