ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
279 Bài học Toán Lớp 5

TOÁN LỚP 5

 

Chia phân số cho số nguyên

Để chia phân số cho số nguyên:

 • Xem số nguyên như phân số (tức là đặt nó trên mẫu số là 1)
 • Đảo ngược (tức là đổi vị trí của tử số cho mẫu số) mẫu số của phân số và chuyển dấu chia thành dấu nhân
 • Nhân các tử số của các phân số
 • Nhân các mẫu số của các phân số
 • Đặt tích số của các tử số trên tích số của các mẫu số
 • Tối giản phân số

Thí dụ: chia 2/9 cho 2

 • Số chia và là số nguyên (2) có thể coi như một phân số (2/1)
 • Đảo ngược mẫu số của phân số và thực hiện phép nhân (2/9 ÷ 2/1 = 2/9 * 1/2)
 • Nhân các tử số với nhau (2*1=2)
 • Nhân các mẫu số với nhau (9*2=18)
 • Đặt tích các tử số trên tích các mẫu số (2/18)
 • Tối giản phân số nếu có thể (2/18 = 1/9)
 • Cách dễ dàng.  Sau khi đảo ngược phân số của số chia, thường người ta hủy bỏ phép chia bằng cách thế dấu nhân vào thay cho dấu chia (Hủy bỏ phép chia là chia một thừa số của tử và một thừa số của mẫu cho cùng một số).
 • Với thí dụ: 2/9 ÷ 2 = 2/9 ÷ 2/1 = 2/9*1/2 = (2*1)/(9*2) = (1*1)/(9*1) = 1/9
Chia phân số thứ nhất cho số nguyên và rút gọn về số hạng nhỏ nhất

Để đáp số ở dạng phân số và không chuyển sang hỗn số
 ÷   =    

Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.