ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

296 Bài học Toán Lớp 4

ViOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 4ViOlympic Giải Toán Lớp 4


ViOlympic Toán Học Lớp 4 - Bài Học

Ghi chú: các bài tập toán lớp 4 dùng để in ra giấy để luyện tập đã được chuyển sang trang "Bài tập toán lớp 4""Toán nâng cao lớp 4". Xem thêm các dạng bài tập toán lớp 4.


  Giới thiệu

   
 • Các hoạt động thực hành toán học lớp 4
 • Báo cáo tiến bộ của học sinh lớp 4
 •   Giá trị của Hàng chữ số

     
 •  Giải thích về giá trị của hàng chữ số
 • Giá trị của hàng chữ số trong số có ba chữ số
 • Giá trị của hàng chữ số
 • Giá trị của hàng chữ số - đặc trưng - phần 1
 • Giá trị của hàng chữ số trong phép cộng
 • Giá trị của hàng chữ số trong từ và số
 • Giá trị của hàng chữ số trong số có sáu chữ số
 • Giá trị của hàng chữ số - đặc trưng - phần 2
 • Giá trị của hàng chữ số - dạng thức khai triển
 • Nhận biết giá trị của hàng chữ số
 • Giá trị của hàng chữ số - đặc trưng - phần 3
 •   So sánh và Trật tự số học

     
 • So sánh các số có 3 chữ số
 • Trật tự của các số có 3 chữ số
 • So sánh các số có 4 chữ số
 • Trật tự của các số có 4 chữ số
 • So sánh các số có 5 chữ số
 • Trật tự của các số có 5 chữ số
 • So sánh các số có 6 chữ số
 • Trật tự của các số có 6 chữ số
 • So sánh các số có độ lớn đến hàng triệu
 • Trật tự của các số có 7 chữ số
 •   Phép cộng

     
 • Thuật ngữ phép cộng
 • Mệnh đề phép cộng
 • Cộng bằng cách tính nhẩm trong đầu
 • Cộng các số có 3 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với các số có 2 chữ số
 • Cộng hàng trăm
 • Phép cộng các số có 3 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 3 chữ số
 • Phép cộng các số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép cộng với số có 4 chữ số
 • Phép cộng các số có 5 chữ số
 • Phép cộng các số có 6 chữ số
 • Phép cộng các số có 7 chữ số
 •   Phép cộng từng bước theo cột dọc 3 số

     
 • Thực hành phép cộng 3 số với nhau
 • Thực hành phép cộng 2 số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng 2 số có 4 chữ số với số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng 2 số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 • Thực hành phép cộng 2 số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng 2 số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 3 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 4 chữ số
 • Thực hành phép cộng 3 số có 5 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 4 chữ số với số có 3 chữ số và số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 5 chữ số với số có 3 chữ số và số có 2 chữ số
 • Thực hành phép cộng số có 5 chữ số với số có 4 chữ số và số có 3 chữ số
 •   Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ

     
 • Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
 • Mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng
 •   Phép trừ

     
 • Mệnh đề phép trừ - số có 1 chữ số
 • Trừ bằng cách tính nhẩm trong đầu
 • Mệnh đề phép trừ - số có 2 chữ số
 • Trừ hàng trăm
 • Phép trừ các số có 3 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ - số có 3 chữ số
 • Phép trừ bằng cách dùng máy tính học sinh cầm tay
 • Phép trừ các số có 4 chữ số
 • Mệnh đề phép trừ - số có 4 chữ số
 •   Phép trừ nâng cao - Thực hành phép trừ từng bước theo cột dọc

     
 • Thực hành phép trừ từng bước
 • Phép trừ từng bước theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 4 chữ số
 •   Phép trừ từng bước theo cột dọc kiểu Anh-Mỹ và kiểu Việt Nam
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 • Thực hành phép trừ số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số
 • Thực hành phép trừ các số có 5 chữ số
 •   Số thập phân

     
 • Trừ hai số thập phân cho nhau
 •   Làm tròn và ước lượng

     
 • Làm tròn đến giá trị hàng chục gần nhất
 • Làm tròn đến giá trị hàng trăm gần nhất
 • Làm tròn đến giá trị hàng nghìn gần nhất
 • Làm tròn đến giá trị hàng chục nghìn gần nhất
 • Làm tròn đến giá trị hàng trăm nghìn gần nhất
 • Ước lượng tổng
 • Ước lượng hiệu
 • Ước lượng tổng gần nhất phía trước
 • Ước lượng hiệu gần nhất về phía trước
 • Ước lượng tổng của các số thập phân
 • Ước lượng hiệu của các số thập phân
 •   Cơ sở lý luận của phép nhân

     
 • Cơ sở lý luận của phép nhân một số với các giá trị trong đoạn 0-3
 • Cơ sở lý luận của phép nhân một số với các giá trị trong đoạn 4-6
 • Cơ sở lý luận của phép nhân một số với các giá trị trong đoạn 7-9
 • Cơ sở lý luận của phép nhân một số với các giá trị trong đoạn 0-9
 • Cơ sở lý luận của phép nhân một số với các giá trị trong đoạn 10-12
 • Cơ sở lý luận của phép nhân với các số từ 0 đến 3
 • Cơ sở lý luận của phép nhân với các số từ 4 đến 6
 • Cơ sở lý luận của phép nhân với các số từ 7 đến 9
 • Cơ sở lý luận của phép nhân với các số từ 0 đến 9
 • Cơ sở lý luận của phép nhân với các số từ 10 đến 12
 • Thực hành phép nhân với các số từ 0 đến 12
 •   Phép nhân

     
 • Mối quan hệ giữa phép cộng và phép nhân
 • Thuật ngữ phép nhân
 • Nhân với bội của 10
 • Nhân không phải nhớ giá trị vào hàng đứng trước - số có 2 chữ số
 • Nhân với bội của 100
 • Phép nhân các số có hai chữ số
 • Phép nhân không phải nhớ giá trị vào hàng đứng trước - số có 3 chữ số
 • Phép nhân nhớ giá trị vào hàng đứng trước - số có 3 chữ số
 • Nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số - nhớ giá trị vào hàng đứng trước
 • Nhân ba số theo hàng ngang trong phạm vi 10-40
 •   Phép nhân số có 4 chữ số với số có 3 chữ số - 160 trang bài tập
 •   Phép nhân nâng cao - Thực hành phép nhân từng bước theo cột dọc

     
 • Phép nhân các số trong phạm vi 100
 • Bảng biểu đồ phép nhân
 • Phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
 • Phép nhân kéo dài
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số (phần 1)
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số (phần 2)
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Phép nhân các số có 3 chữ số
 •  Phép nhân số có 4 chữ số với số có 3 chữ số - 160 trang bài tập
 • Phép nhân các số có 4 chữ số
 • Phép nhân các số có 5 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 6 chữ số với số có 4 chữ số
 •  Phép nhân rút gọn theo cột dọc số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân rút gọn theo cột dọc số có 3 chữ số với số có 3 chữ số
 •   Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

     
 • Mối quan hệ ngược giữa phép nhân và phép chia
 • Mối quan hệ ngược giữa phép chia và phép nhân
 •   Cơ sở lý luận của phép chia

     
 • Cơ sở lý luận của chia cho số có giá trị từ 0 đến 3
 • Cơ sở lý luận của chia cho số có giá trị từ 4 đến 6
 • Cơ sở lý luận của chia cho số có giá trị từ 7 đến 9
 • Thực hành chia cho số có giá trị từ 0 đến 9
 • Cơ sở lý luận của chia cho số có giá trị từ 10 đến 12
 • Thực hành chia cho số có giá trị từ 0 đến 12
 •   Lý thuyết phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Việt Nam

     
 •  Mối quan hệ của phép trừ với phép chia
 •  Thuật ngữ trong phép chia - Viết phép chia theo chiều dọc kiểu Việt Nam
 •  Chia hàng chục
 •  Phép chia hết: chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số
 •  Chia hàng trăm
 •  Phép chia có số dư: chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
 •  Lý thuyết phép chia theo hàng dọc ở chuẩn Việt Nam
 •  Chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Phương pháp chia cho bội theo chuẩn Việt Nam (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội theo chuẩn Việt Nam (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội theo chuẩn Việt Nam (phần 3)
 •  Phép chia theo cột dọc số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc ở chuẩn Việt Nam với thời gian kéo dài
 •   Lý thuyết phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Anh-Mỹ

     
 •  Thuật ngữ trong phép chia - Viết phép chia theo chiều dọc kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia hết: chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số
 •  Phép chia có số dư: chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
 •  Lý thuyết phép chia theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ
 •  Chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phương pháp chia cho bội chuẩn Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội chuẩn Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội chuẩn Anh-Mỹ (phần 3)
 •  Máy tính hướng dẫn từng bước phương pháp chia cho bội
 •  Thực hành phép chia từng bước theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Thực hành phép chia từng bước theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phép chia theo cột dọc số có 1 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phép chia theo cột dọc các số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc các số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Bài tập phép chia cột dọc số có 5 chữ số với số có 3 chữ số theo chuẩn Anh-Mỹ - 164 trang bài tập
 •   Thứ tự thực hiện 4 phép tính - Tính toán

     
 • Bốn phép toán cơ bản
 • Trật tự các phép toán - phần I
 • Trật tự các phép toán - phần II
 •   Phân số

     
 • Cộng các phân số có cùng mẫu số
 • Trừ các phân số có cùng mẫu số
 • Chuyển đổi phân số thành hỗn số
 • Chuyển đổi hỗn số thành phân số
 • Cộng các hỗn số
 • Trừ các hỗn số
 • Nhận biết các phân số tương đương nhau
 • So sánh các phân số có cùng mẫu số
 • So sánh các phân số có mẫu số khác nhau
 • So sánh các phân số khác nhau cả về mẫu số và tử số
 • Phép cộng các phân số
 • Phép trừ các phân số
 •   Bài tập phân số nâng cao lớp 4,5
 •   Cộng trừ nhân chia phân số và hỗn số lớp 4,5,6
 •   Số thập phân

     
 • Số thập phân - một phần chục (phần I)
 • Số thập phân - một phần chục (phần II)
 • Số thập phân - một phần trăm (phần I)
 • Số thập phân - một phần trăm (phần II)
 • Số thập phân - một phần nghìn (phần I)
 • Số thập phần - một phần nghìn (phần II)
 • Số thập phân - một phần chục nghìn
 • Đọc và viết các số thập phân
 • Phép cộng các số thập phân một phần chục
 • Cộng 2 số thập phân
 • Phép trừ các số thập phân một phần chục
 • So sánh các số thập phân
 • Nhân số thập phân một phần nghìn với số thập phân một phần chục
 • Giá trị của số theo hàng trong số thập phân
 • Đặc trưng giá trị của số theo hàng trong số thập phân
 • Làm tròn số thập phân đến giá trị một phần chục gần nhất
 • Làm tròn số thập phân đến giá trị một phần trăm gần nhất
 • Mối quan hệ giữa phân số và số thập phân
 • Mối quan hệ giữa số thập phân và phân số
 •   Đo lường - Thời gian

     
 •   Chênh lệch thời gian theo giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo nửa giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo phần tư giờ
 •   Chênh lệch thời gian theo năm phút
 •   Chênh lệch thời gian theo phút
 • Chuyển đổi phút sang giờ
 • Chuyển đổi giờ và phút sang phút
 • Khoảng thời gian
 • Các ngày trong tháng
 • Phép cộng các giờ và phút
 • Thời gian - Chuyển đổi tuần sang ngày
 • Thời gian - Chuyển đổi tuần và ngày sang ngày
 • Thời gian - Cộng ngày và tuần
 • Thời gian - Trừ ngày và tuần
 • Thời gian - Chuyển đổi giờ sang ngày và giờ
 • Thời gian - Chuyển đổi ngày sang giờ
 • Thời gian - Chuyển đổi ngày và giờ sang giờ
 • Thời gian - Cộng ngày và giờ
 • Thời gian - Trừ ngày và giờ
 • Thời gian - Chuyển đổi giờ sang phút
 • Thời gian - Cộng giờ và phút
 • Thời gian - Trừ giờ và phút
 • Thời gian - Chuyển đổi phút sang giây
 • Thời gian - Chuyển đổi phút và giây sang giây
 • Thời gian - Cộng phút và giây
 • Thời gian - Trừ phút và giây
 • Thời gian - Chuyển đổi ngày sang tuần và ngày
 • Thời gian - Chuyển đổi giây sang phút và giây
 • Giờ lục địa Mỹ
 • Giờ Canada
 • Giờ Bắc Mỹ
 • Giờ chấu Âu
 • Thời gian - giờ chuẩn chuyển sang giờ quân đội
 • Thời gian - giờ quân đổi chuyển sang giờ tiêu chuẩn
 • Thời gian - Cộng giờ
 • Thời gian - Cộng nửa giờ
 •   Đo lường - Hệ mét

     
 • Tiền tố trong hệ mét
 • Ký hiệu hệ mét
 • Các trị số trong hệ mét
 • Các trị số trong hệ mét qua từ
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ mét

     
 • Khối lượng trong hệ mét
 • So sánh khối lượng trong hệ mét
 •   Đo lường - Khối lượng trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Cộng Pounds và Ounces
 • Trừ Pounds và Ounces
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ mét

     
 • Độ dài trong hệ mét
 • So sánh độ dài trong hệ mét
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần I
 • Độ dài trong hệ đo lường Mỹ - phần II
 • Chuyển đổi độ dài giữa hệ mét và hệ đo lường Mỹ
 •   Đo lường - Độ dài trong hệ đo lường Anh-Mỹ

     
 • Cộng Feet và Inches
 • Trừ Feet và Inches
 •   Đo lường - Thể tích

     
 • Thể tích trong hệ mét
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần I
 • So sánh thể tích trong hệ mét - phần II
 • Thể tích trong hệ đo lường Mỹ
 •   Đo lường - Nhiệt độ

     
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Fahrenheit
 • Chuyển đổi nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius
 •   Toán học trong đời sống tiêu dùng

     
 • Biến đổi các mức giá trị tiền xu
 • Biến đổi tiền xu Penny thành Dime
 • Biến đổi tiền xu Penny thành Nickel
 • Cộng Dollar, Dime và Penny
 • Cộng tiền tệ
 • Trừ tiền tệ
 • Tiền thừa hoàn lại cho khách hàng
 • Tiền xu dùng để hoàn lại cho khách hàng
 •   Hình học

     
 • Các loại hình đa giác
 • Hình đa giác theo các cạnh
 • Các loại hình tam giác dựa trên góc
 • Các loại hình tam giác dựa trên cạnh
 •   Chu vi và đường tròn

     
 • Chu vi hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình bình hành
 • Chu vi hình tròn
 •  Số pi chính xác đến 1000 vị trí phần thập phân
 •   Thống kê

     
 • Thống kê trung bình hoặc giá trị trung bình
 • Thống kê số lặp đi lặp lại nhiều nhất
 • Thống kê biên độ
 • Thống kê số ở giữa
 •   Chữ số La Mã

     
 • Chữ số Ả rập chuyển sang chữ số La Mã
 • Chữ số La Mã chuyển sang chữ số Ả rập
 • Cộng số La Mã
 • Trừ số La Mã
 •   Kiểu mẫu

     
 • Tìm kiểu mẫu - phần I
 • Tìm kiểu mẫu - phần II
 • Tìm kiểu mẫu - phần III
 • Bài Tập ToánIn Bài Tập Toán Lớp 4


  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: