ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

296 Bài học Toán Lớp 4

ViOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 4

 

Phép chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số theo chuẩn Việt Nam
Các góc phần tư và sơ đồ bố trí các số bị chia, số chia, số thương và số dư, các bước tính chia theo phương pháp dạy trong sách giáo khoa Việt Nam.

(II) SỐ BỊ CHIA 
 (I) SỐ CHIA 
 
(III)            các bước
           tính chia
(IV) SỐ THƯƠNG và số dư
 

Cách để chia một số có 5 chữ số cho một số có 3 chữ số (thí dụ: 92510 ÷ 125):

 • Kẻ một đường thẳng đứng phân chia trang giấy thành hai nửa. Kẻ một đường ngang cắt vuông góc với đường thẳng đứng và tạo thành hình chữ chữ thập (hình dấu cộng) gồm 4 góc phần tư. Đặt số chia (125) ở góc phần tư thứ nhất và đặt số bị chia (92510) ở góc phần tư thứ hai.
 • 
  
   9 2 5 1 0
   1 2 5
   
        
   
 • Quan sát ba chữ số đầu tiên của số bị chia (925). Số 925 lớn hơn 125 nên có thể chia cho 125 để được kết quả là một số nguyên. Xác định xem 925 có thể chia hết cho bao nhiêu bộ số 125. Trong trường hợp này, 925 chứa đựng bảy bộ số 125 (7*125=875) nhưng không đủ tám (8*125=1000). Ta đặt số 7 ở góc phần tư thứ bốn nằm phía bên phải đường thẳng đứng và phía bên dưới số chia.
 • 
  
   9 2 5 1 0
   1 2 5
   
         9 2 5
  7
   
 • Nhân 7 với 125 và đặt đáp số (875) vào góc phần tư thứ ba và ngay phía bên dưới số 925 của số bị chia.
 • 
  
   9 2 5 1 0
   1 2 5
   
         9 2 5
          8 7 5
  7
   
 • Kẻ một đường ngang dưới số 875 và lấy 925 trừ đi 875 (925-875=50). Hạ chữ số 1 từ số 92510 xuống dòng phía bên dưới và đặt ở bên phải của chữ số 0 trong số 50.
 • 
  
   9 2 5 1 0
   1 2 5
   
         9 2 5
         8 7 5
            5 0 1
  7
   
 • Chia 501 cho 125 và đặt đáp số (4) vào góc phần tư thứ bốn, phía bên dưới dấu gạch ngang và nằm bên phải của số 7.
 • 
  
   9 2 5 1 0
   1 2 5
   
         9 2 5
         8 7 5
            5 0 1
  4
   
 • Nhân thương số (4) với số chia (125) được 500 và đặt vào góc phần tư thứ ba nằm ở phía bên dưới 501. Kẻ một đường ngang ngay phía bên dưới số 500 và trừ bớt đi 500 khỏi 501 được 1.
 • 
  
   9 2 5 1 0
   1 2 5
   
         9 2 5
         8 7 5
            5 0 1
            5 0 0
                  1
  7 4
   
 • Do 1 nhỏ hơn 125 và chữ số cuối cùng của số bị chia lại là số 0 nên ta viết chữ chữ số 0 vào góc phần tư thứ bốn và nằm bên phải số 74 để kết thúc phép chia. Số 1 còn lại được gọi là số dư (phần dư).

 • 
  
   9 2 5 1 0
   1 2 5
   
         9 2 5
         8 7 5
            5 0 1
            5 0 0
     phần dư 1
  7 4 0 dư 1
   

Thương số và số dư là bao nhiêu?

  /     =   Số dư (R)
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Theo dõi Violympic trên: