ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
296 Bài học Toán Lớp 4

TOÁN LỚP 4

 

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Cách để nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
(với thí dụ 312 * 3).

 • Đặt số có ba chữ số ở dòng trên và số có một chữ số ở dòng bên dưới sao cho chữ số hàng đơn vị ở hai số thẳng cột với nhau. Kẻ một đường ngang dưới hai số này.
 • 
  312
    3
  
  
 • Nhân hai số ở hàng đơn vị với nhau. (2 * 3 = 6). Đặt đáp số (6) xuống dòng phía dưới và nằm ở cột hàng đơn vị.
  
  312
    3
    6
  
 • Nhân chữ số ở cột hàng chục (1) với chữ số hàng đơn vị ở số thứ hai (3). Đáp số là 1 * 3 = 3. Đặt đáp số xuống dòng phái dưới và nằm ở bên trái số 6.
  
  312
    3
   36
 • Nhân chữ số ở cột hàng trăm (3) với số thứ hai (3). Đáp số là 3 * 3 = 9. Đặt 9 xuống dòng phía dưới và nằm ở cột hàng trăm.
  
  312
    3
  936
Tích của hai số là bao nhiêu?


* =   

Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.