ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
315 Bài học Toán Lớp 3

TOÁN LỚP 3

 

So sánh các phân số có mẫu số khác nhau

Phân số gồm có hai số được tách rời bởi một dòng kẻ ngang.

Số ở trên (hoặc tử số) cho biết có bao nhiêu phần phân số. Phân số 3/8 cho biết có 3 phần.

Mẫu số của phân số cho biết có bao nhiêu phần của đối tượng được chia nhỏ. Phân số 3/8 cho biết toàn bộ đối tượng được chia thành 8 phần tách ra.

Nếu tử số của hai phân số có giá trị bằng nhau thì phân số có mẫu số nhỏ hơn sẽ là phân số lớn hơn.

Với thí dụ 5/8 lớn hơn 5/16 bởi vì mỗi phân số diễn đảh cí năm phần nhưng nếu đối tượng được chia thành 8 phần thì mỗi phần tách ra sẽ lớn hơn nếu cũng đối tượng đó được chia thành 16 phần. Do vậy, năm phần lớn hơn được tách ra sẽ lớn hơn năm phần nhỏ hơn được tách ra.

Lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng

  thì


  
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.