ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
315 Bài học Toán Lớp 3

TOÁN LỚP 3

 

Phép cộng với các số La Mã trong phạm vi I đến XL

Bài học này minh họa phép cộng với các số La Mã có độ lớn tương đương từ 1 đến 40 trong hệ đếm thập phân. Lưu ý rằng sẽ có nhiều khó khăn khi cộng hệ thống số không sử dụng giá trị của hàng chữ số như hệ thống chữ số Ả Rập mà chúng ta vẫn thường dùng.

BẢNG CÁC SỐ LA MÃ TỪ I ĐẾN XL (1 đến 40)

M=1000

D = 500

I

1

 

XI

11

 

XXI

21

 

XXXI

31

II

2

 

XII

12

 

XXII

22

 

XXXII

32

III

3

 

XXIII

13

 

XXIII

23

 

XXXIII

33

IV

4

 

XIV

14

 

XXIV

24

 

XXXIV

34

V

5

 

XV

15

 

XXV

25

 

XXXV

35

VI

6

 

XVI

16

 

XXVI

26

 

XXXVI

36

VII

7

 

XVII

17

 

XXVII

27

 

XXXVII

37

VIII

8

 

XVIII

18

 

XXVIII

28

 

XXXVIII

38

IX

9

 

XIX

19

 

XXIX

29

 

XXXIX

39

X

10

 

XX

20

 

XXX

30

 

XL

40

Tổng của hai số La Mã là bao nhiêu?

  +  
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.