ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
127 Bài học Toán Lớp 1

TOÁN LỚP 1

Tên _____________________________
Ngày ___________________
BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP THÁNG THỨ 2
Đếm và viết ra kết quả bằng số.
1.  
2.  


Sắp xếp từng dãy số theo thứ tự từ lớn về nhỏ.
3.  
  
0, 9, 7
_____, _____, _____
  
4.  
  
1, 8, 10
_____, _____, _____
  
5.  
  
4, 2, 3
_____, _____, _____
  

Sắp xếp từng dãy số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
6.  
  
17, 19, 13
_____, _____, _____
  
7.  
  
11, 16, 61
_____, _____, _____
  
8.  
  
15, 18, 12
_____, _____, _____
  

 

Điền vào số còn bỏ trống.
9.  
Ở giữa

93, _____, 95
10.  
Đứng sau

58, 59, _____
11.  
Đứng trước

_____, 3, 4
12.  
Đứng sau

29, 30, _____

Sắp xếp từng dãy số theo thứ tự từ lớn về nhỏ.
13.  
  
30, 34, 18, 24
_____, _____, _____, _____
  
14.  
  
2, 47, 10, 74
_____, _____, _____, _____
  
15.  
  
40, 32, 48, 43
_____, _____, _____, _____
  

Đếm và viết ra kết quả bằng số.
16.  

17.  


Điền vào số còn bỏ trống.
18.  
Đứng trước và đứng sau

_____, 9, _____
19.  
Đứng trước và đứng sau

_____, 19, _____
20.  
Đứng trước

_____, 9, 10
21.  
Đứng trước

_____, 6, 7Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Chính sách Riêng tư & Bảo mật | Điều khoản Sử dụng | Giới thiệu | Sơ đồ | Bản quyền | Liên hệ | Trợ giúp
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.