ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
39 Bài học Chủ đề So Sánh

SO SÁNH

 

So sánh số thập phân và phân số

Ta có thể so sánh một số thập phân và một phân số với nhau.  Một số có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng với số kia.

Khi so sánh phân số với số thập phân, ta chuyển đổi phân số sang dạng số thập phân bằng cách thực hiện phép chia và so sánh các số thập phân với nhau.

Để so sánh các số thập phân, ta bắt đầu với từ một phần mười, sau đó là một phần trăm, v.v... Nếu một số thập phân có giá trị một phần mười lớn hơn số kia thì nó là số lớn hơn, nếu giá trị một phần mười nhỏ hơn số kia thì nó là số nhỏ hơn. Nếu giá trị một phần mười ở các số bằng nhau thì ta chuyển sang so sánh giá trị một phần trăm, giá trị một phần nghìn, v.v...cho đến tận phần thập phân lớn hơn hoặc không còn phần thập phân để có thể so sánh được nữa.

Thường chúng ta rất dễ dàng ước lượng giá trị thập phân của một phân số. Nếu ước lượng giá trị thập phân của một phân số là quá lớn hoặc quá nhỏ thì việc chuyển số ở dạng phân số sang số ở dạng thập phân là không cần thiết.

Lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng

  thì


  

Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.