ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

27 Bài học Chủ đề Tính Chất

TÍNH CHẤT

 

Cộng trừ nhân chia số nguyên dương và số nguyên âm
Số nguyên là các số số học!

Bạn có thể cộng, trừ, nhân, và chia các số nguyên. Số nguyên âm là các số nhỏ hơn 0. Số nguyên dương là các số lớn hơn 0. Thí dụ, -4 là số nguyên âm và +4 là số nguyên dương.

Với các số nguyên âm, bạn phải viết ký hiệu - phía trước. Bạn không cần phải viết ký hiệu + phía trước số nguyên dương. (7 bằng với +7 và 10 bằng với +10.)

Bạn có thể đặt các số nguyên trên trục số. Các số nguyên âm nằm ở phần bên trái số 0 và các số nguyên dương nằm ở phần bên phải số 0. Càng dịch chuyển sang bên trái số không thì các số càng nhỏ hơn. Càng dịch chuyển sang bên phải số không trên trục số thì các số càng lớn hơn.

<
|

|

|

|

|

|

|
>
-3 -2 -1 0 1 2 3


Cộng các số nguyên

Bắt đầu với số đầu tiên bạn muốn cộng và tìm vị trí của nó trên trục số. Tiếp theo nếu số thứ hai là số dương thì ta sẽ đếm tăng trên trục số để tìm đáp số. Nếu số thứ hai là số âm thì ta đến lùi trên trục số. Nếu cộng với một số âm, điều đó tương tự như trừ bớt đi.
Thí dụ:
3 + (-2) = 1 (tìm vị trí của số 3 nằm trên trục số và đếm lùi đi 2 vị trí.)
-2 + 4 = 2 (tìm vị trí của số -2 nằm trên trục số và đếm tăng lên thêm 4 vị trí.)

Trừ các số nguyên

Bắt đầu với số đầu tiên bạn muốn cộng và tìm vị trí của nó nằm trên trục số. Tiếp theo nếu số thứ hai là số dương thì ta đếm giảm trên trục số để tìm đáp số. Nếu số thứ hai là số âm thì ta đếm tăng trên trục số. Nếu bạn trừ đi một số âm thì điều đó tương tự như cộng thêm vào.
Thí dụ:
-3 - (-2) = -1 (tìm vị trí của số -3 trên trục số và đếm tăng lên thêm 2 vị trí.)
3 - 4 = -1 (tìm vị trí của số 3 trên trục số và đếm giảm đi 4 vị trí.)

Nhân các số nguyên

Đầu tiên, ta không để ý đến ký hiệu dấu âm của bất kỳ số nào nếu chúng có. Chỉ cần thực hiện phép nhân các số với nhau. Nếu cả hai số được nhân và bị nhân là số dương thì đáp số là số dương. Nếu cả hai số là số âm thì đáp số sẽ là số dương. Nếu một số là số âm và số kia là số dương thì đáp số là số âm.
Thí dụ:
9 x 9 = 81 (số dương nhân với số dương sẽ là số dương)
-9 x -9 = 81 (số âm nhân với số âm sẽ là số dương)
9 x -9 = -81 (số dương nhân với số âm sẽ là số âm)
-9 x 9 = -81 (số âm nhân với số dương sẽ là số âm)

Chia các số nguyên

Đầu tiên, ta không để ý đếm các ký hiệu dấu âm nếu chúng có. Chỉ cần thực hiện phép chia các số. Nếu cả số bị chia và số chia là số dương thì đáp số là số dương. Nếu cả hai số là số âm thì đáp số sẽ là số dương. Nếu một số là số âm và số kia là số dương thì đáp số sẽ là số âm.
Thí dụ:
63 ÷ 9 = 7 (số dương chia cho số dương sẽ là số dương)
-63 ÷ -9 = 7 (số âm chia cho số âm sẽ là số âm)
63 ÷ -9 = -7 (số dương chia cho số âm sẽ là số âm)
-63 ÷ 9 = -7 (số âm chia cho số dương sẽ là số âm)


Xem thêm các bài tập cộng trừ nhân chia số nguyên, phương trình số nguyên, cộng trừ nhân chia số nguyên dương và số nguyên âm với số thập phân dương và số thập phân âm.
Thực hành 4 phép toán cộng - trừ - nhân - chia

Hướng dẫn: Nhấp chuột vào các từ "phép cộng", "phép trừ", "phép nhân", "phép chia" để thực hành phép toán tương ứng. Nhấp chuột vào "Trợ giúp" nếu bạn cần thêm thông tin. Các bài toán sẽ phát sinh ngẫu nhiên, bạn có thể thực hành một phép toán nhiều lần bằng cách tiếp tục nhấp chuột vào phép toán muốn làm.Số nguyên


< các số nhỏ hơn các số lớn hơn >
<
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
>
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


3 + (-8) = 5 + 4 =

Phép cộng Phép trừ Phép nhân Phép chia Trợ giúp!


Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Theo dõi Violympic trên: