ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

350 Bài học trong chủ đề Phép Nhân

PHÉP NHÂN
Phép Nhân - Các bài học

  Giới thiệu

   
 •  Phép nhân và phép cộng
 •   Cơ sở lập luận của phép nhân

     
 • Nhân một số với 0, 1, 2, 3
 • Nhân một số với 4, 5, 6
 • Nhân một số với 7, 8, 9
 • Nhân một số với số có giá trị nhận trong khoảng từ 0 đến 9
 • Nhân một số với 10, 11, 12
 • Nhân một số khác 0 với số có giá trị nhận trong khoảng từ 0 đến 3
 • Nhân một số với số có giá trị nhận trong khoảng từ 4 đến 6
 • Nhân một số với số có giá trị nhận trong khoảng từ 7 đến 9
 • Thực hành nhân một số với số có giá trị nhận trong khoảng từ 0 đến 9
 • Nhân một số với số có giá trị nhận trong khoảng từ 10 đến 12
 • Thực hành nhân một số khác 0 với số có giá trị nhận trong khoảng từ 0 đến 12
 •   Phép nhân số học

     
 • Phép nhân với bội của 10
 • Phép nhân số có 1 chữ số với số có 2 chữ số - không nhớ
 • Phép nhân với bội của 100
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số - không nhớ
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số - không nhớ
 • Phép nhân số có 1 chữ số với số có 2 chữ số - phải nhớ
 • Phép nhân số có 2 chữ số với số có 3 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 •  Phép nhân mắt lưới số có 6 chữ số với số có 4 chữ số
 •  Phép nhân rút gọn theo cột dọc số có 2 chữ số với số có 2 chữ số
 •  Phép nhân rút gọn theo cột dọc số có 3 chữ số với số có 3 chữ số
 • Rèn luyện bốn phép toán cơ bản: cộng, trừ, nhân, chia
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 2 chữ số
 • Nhân số có 6 chữ số với số có 3 chữ số
 • Phép nhân 3 số có 1 chữ số
 • Phép nhân số nguyên dương và số nguyên âm
 • Phép nhân với số có số mũ
 • Sử dụng quy tắc tam xuất và phép nhân để tìm số còn thiếu trong tỷ lệ thức
 •  Phép nhân chuẩn sgk Đức
 •   Phép nhân nâng cao - Thực hành phép nhân từng bước theo cột dọc

     
 • Phép nhân các số trong phạm vi 100
 • Bảng biểu đồ phép nhân
 • Phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (phần 1)
 • Phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (phần 2)
 • Phép nhân số có 2 chữ số với số có 2 chữ số (phần 1)
 • Phép nhân số có 2 chữ số với số có 2 chữ số (phần 2)
 •  Phép nhân mắt lưới các số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
 • Phép nhân kéo dài
 • Phép nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số (phần 1)
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số (phần 2)
 • Phép nhân số có 4 chữ số với số có 3 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 2 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 3 chữ số
 • Phép nhân số có 5 chữ số với số có 4 chữ số
 • Phép nhân các số có 3 chữ số
 • Phép nhân các số có 4 chữ số
 • Phép nhân các số có 5 chữ số
 •   Mỗi liên hệ giữa phép nhân với phép chia

     
 • Mối liên hệ giữa phép nhân với phép chia
 • Mối liên hệ giữa phép chia và phép nhân
 •   Phép nhân phân số, phép nhân phân số với số tự nhiên, phép nhân hỗn số

     
 • Phép nhân các phân số
 • Nhân phân số với số nguyên
 • Phép nhân các hỗn số
 •   Phép nhân các số thập phân

     
 • Phép nhân số có 3 chữ số sau dấu phẩy với số có 1 chữ số sau dấu phẩy
 • Phép nhân số thập phân phần nghìn với số thập phân phần trăm
 • Phép nhân 2 số thập phân phần nghìn với nhau
 •  Nhân theo cột dọc số thập phân phần chục với số nguyên có 1 chữ số (Việt Nam)
 •  Nhân theo cột dọc số thập phân phần chục với số nguyên có 1 chữ số (Anh-Mỹ)
 •   Tính chất của phép nhân

     
 • Tính chất của phép nhân
 • Nhân các số lũy thừa khoa học
 • Các thuật ngữ trong phép nhân
 •   Phép nhân các đại lượng đo lường

     
 • Nhân độ Feet và Inches
 • Nhân Gallons, Quarts, Pints
 • Nhân Pounds và Ounces
 •   Mệnh đề phép nhân

     
 • Thuật ngữ trong phép nhân - phần I
 • Thuật ngữ trong phép nhân - phần II
 •   Máy tính phép nhân theo hàng dọc

     
 • Máy tính phép nhân 2 số nguyên dương theo hàng dọc
 • Phép Nhân - In Miễn Phí Bài Tập Phép Nhân

     Bài tập phép nhân số học, phép nhân phân số, phép nhân hỗn số, phép nhân phân số thập phân, phép nhân số thập phân, phép nhân phân số với số nguyên

     

  Phép Nhân


  Dạng bài tập Phạm vi số
  Vừa phải 3 tới 15
  Nâng cao 6 tới 20
  Khó 8 tới 30
  Rất khó 12 tới 100
  đầu trang>

  Phép nhân hàng dọc kéo dài nhiều bước


  Bài tập toán Phạm vi số
  Dễ làm 10 tới 20
  Bắt đầu khó 20 tới 99
  Trung bình 100 tới 199
  Nâng cao 100 tới 500
  Khó 500 tới 2000
  đầu trang>


  Phép nhân Số thập phân  Phép Nhân - Phân Số Thập Phân  Phân Số - Phép nhân  Bài học liên quan: phép cộng, phép chia


  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: