ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

272 Bài học trong chủ đề Phép Chia

PHÉP CHIA
Phép chia - Các bài học

Xem thêm: Game phép chia - Phùy thủy bắn Rồng giữ thành. Trò chơi rèn luyện phép chia số học dành cho học sinh lớp 3, 4, 5.

Xem thêm máy tính phép chia theo hàng dọc 2 số nguyên dương ở chuẩn Việt Nam hoặc máy tính phép chia chuẩn Anh Mỹ sẽ hiển thị kết quả và từng bước tính toán. Phép chia số thập phân cho số nguyên theo cột dọc ở chuẩn Việt Nam.


  Cơ sở lập luận của phép chia

   
 •  Tại sao không thể chia một số cho số 0?
 • Thực hành phép chia một số cho số nhận giá trị từ 1 đến 12
 • Chia một số cho số nhận giá trị 0, 1, 2, 3
 • Chia một số cho số nhận giá trị 4, 5, 6
 • Chia một số cho số nhận giá trị 7, 8, 9
 • Chia một số cho số nhận giá trị từ 1 đến 9
 • Chia một số cho số nhận giá trị 10, 11, 12
 • Thực hành phép chia một số cho số nhận giá trị từ 1 đến 12
 •  Thuật ngữ trong phép chia - Viết phép chia kiểu Việt Nam
 •  Thuật ngữ trong phép chia - Viết phép chia kiểu Anh-Mỹ
 •   Lý thuyết phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Việt Nam

     
 •  Phép chia hàng chục
 •  Phép chia hết - không có số dư
 •  Phép chia hàng trăm
 •  Phép chia có số dư - Phép chia không hết
 •   Phép chia hết và phép chia có số dư chuẩn Việt Nam
 •  Lý thuyết phép chia hàng dọc chuẩn Việt Nam
 •  Tính phép chia với thời gian kéo dài
 •  Rèn luyện bốn phép toán cơ bản: cộng, trừ, nhân, chia
 •  Chia số nguyên
 •  Chia số lũy thừa khoa học
 •  Chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Phương pháp chia cho bội theo cột dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội theo cột dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội theo cột dọc ở chuẩn Việt Nam (phần 3)
 •   Phương pháp chia phân đoạn - Phương pháp thương số từng phần
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số
 •  Phép chia theo cột dọc số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số ở chuẩn Việt Nam
 •  Phép chia theo cột dọc ở chuẩn Việt Nam với thời gian kéo dài
 •   Lý thuyết phép chia & cách viết phép chia theo chiều dọc ở dạng chuẩn Anh-Mỹ

     
 •  Hướng dẫn phép chia theo cột dọc chuẩn Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Hướng dẫn phép chia theo cột dọc chuẩn Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Hướng dẫn phép chia theo cột dọc chuẩn Anh-Mỹ (phần 3)
 •  Hướng dẫn phép chia theo cột dọc chuẩn Anh-Mỹ (phần 4)
 •  Phép chia hết kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia có số dư theo cột dọc kiểu Anh-Mỹ
 •   Phép chia hết & phép chia có dư chuẩn Anh Mỹ
 •   Cách tính phép chia có dư đến phần thập phân theo cột dọc kiểu Anh Mỹ
 •  Lý thuyết phép chia hàng dọc kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia kéo dài theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Phép chia kéo dài theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phương pháp chia cho bội theo hàng dọc kiểu Anh-Mỹ (phần 3)
 •  Máy tính phép chia cho bội theo hàng dọc kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 6 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Chia số có 7 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Thực hành phép chia theo cột dọc kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 1 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phép chia theo cột dọc số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phép chia theo cột dọc các số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Phép chia theo cột dọc số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc các số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 2 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •  Phép chia theo cột dọc số có 5 chữ số cho số có 4 chữ số kiểu Anh-Mỹ
 •   Tính chia hết cho 2,3,4,5,6,7,8,9 và 10

     
 • Tính chia hết cho 2
 • Tính chia hết cho 3
 • Tính chia hết cho 4
 • Tính chia hết cho 5
 • Tính chia hết cho 6
 • Tính chia hết cho 7
 • Tính chia hết cho 8
 • Tính chia hết cho 9 và 10
 •   Phép chia phân số

     
 • Phép chia phân số cho phân số
 • Phép chia phân số cho số nguyên
 • Phép chia các hỗn số
 • Bài tập về phép chia hỗn số cho số nguyên (pdf)
 •   Chia số thập phân

     
 • Phép chia số thập phân cho số nguyên
 •  Phép chia số tự nhiên cho số thập phân
 • Chia số thập phân cho số nguyên - phần I
 • Chia số thập phân cho số nguyên - phần II
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 •  Chia một số thập phân cho một số tự nhiên kiểu Anh Mỹ
 •   Phép chia biểu thức đại số

     
 •   Phép chia đa thức một biến đã sắp xếp chuẩn Việt Nam
 •   Phép chia đa thức theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ & chuẩn VN
 •   Phương pháp chia đa thức theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ
 •   Phép chia đa thức theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ
 •   Bài tập chia đa thức cho đa thức cơ bản & nâng cao
 •   Mối liên hệ giữa phép chia với phép trừ và phép nhân:

     
 • Phép chia với phép trừ
 • Phép nhân với phép
 • Phép chia với phép nhân
 •   Kỹ năng tính phép chia

     
 • Chia chiều dài với đơn vị đo là Feet và Inches
 • Chia thể tích với đơn vị đo là Gallons, Quarts và Pints
 • Chia Pounds và Ounces
 •   Phương trình của phép chia

     
 • Mệnh đề phép chia - phần I
 • Mệnh đề phép chia - phần II
 • Mệnh đề phép chia - phần III
 • Mệnh đề phép chia - phần IV
 • Mệnh đề phép chia - phần V
 • Mệnh đề phép chia - phần VI
 • Mệnh đề phép chia - phần VII
 • Mệnh đề phép chia - phần VIII
 •   Máy tính phép chia từng bước theo cột dọc

     
 •  Máy tính phép chia theo cột ở chuẩn Việt Nam (phần 1)
 •  Máy tính phép chia theo cột ở chuẩn Việt Nam (phần 2)
 •  Máy tính phép chia theo cột ở chuẩn Việt Nam (phần 3)
 •  Máy tính phép chia theo cột ở chuẩn Việt Nam (phần 4)
 •  Máy tính phép chia theo cột ở chuẩn Việt Nam (phần 5)
 •  Máy tính phép chia theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 1)
 •  Máy tính phép chia theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ (phần 2)
 •  Máy tính phép chia cho bội theo từng bước ở cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ
 •   Máy tính phép chia từng bước theo cột dọc ở chuẩn Anh-Mỹ
 •   Máy tính phép chia từng bước theo cột dọc ở chuẩn Việt Nam
 • Phép Chia - In Miễn Phí Bài Tập Phép Chia

     Bài tập toán phép chia số học, phép chia phân số, phép chia số thập phân, phép chia phân số thập phân, phép chia hỗn số

     

  Phép chia hàng ngang chuẩn Việt Nam


  Dạng bài tập Độ lớn số chia
  Phạm vi 10 1 tới 10
  Bắt đầu khó 2 tới 15
  Trung bình 3 tới 25
  Nâng cao 5 tới 30
  Khó 8 tới 40
  Rất khó 20 tới 100
  đầu trang>

  Phép chia nhiều bước theo cột dọc chuẩn Anh-Mỹ


  Phép chia hết (không có số dư)

  Dạng bài tập Phạm vi Phép chia
  Dễ làm 2 tới 9
  Cơ bản 6 tới 12
  Trung bình 10 tới 20
  Nâng cao 20 tói 50
  Rất khó 50 tói 199

  Phép chia có số dư

  Dạng bài tập Phạm vi Phép chia
  Dễ làm 2 tới 9
  Bắt đầu khó 6 tới 12
  Vừa phải 10 tới 20
  Nâng cao 20 tới 50
  Khó 50 tới 199


  Phép chia Số thập phân

  Dạng bài tập Thí dụ
  Phần chục, dễ làm 2.4 ÷ 6.0
  Phần chục, vừa phải 16.2 ÷ 1.8
  Phần trăm, vừa phải 2.38 ÷ 1.70
  Phần trăm, khó 44.46 ÷ 7.80
  Phần nghìn, vừa phải 0.209 ÷ 1.900
  Phần nghìn, khó 3.608 ÷ 0.820
  Phần nghìn, rất khó 47.082 ÷ 0.177
     
  đầu trang>


  Phép Chia - Phân Số Thập Phân  Phân số - Phép chia

  Bài học liên quan: phép trừ


  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: