ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
108 Bài học Chủ đề Phép Chia

PHÉP CHIA

 

Phép chia không có số dư theo chuẩn Anh - Mỹ

Cách để chia một số có hai chữ số cho một số có một chữ số (thí dụ: 42 ÷ 7).

 • Đặt số chia (7) trước dấu ngoặc ôm của phép chia và đặt số bị chia (42) ở phía bên dưới dấu này.
 • 
       
  7)42
  
  
 • Khảo sát thấy rằng chữ số thứ nhất của số bị chia (số 4) nhỏ hơn 7 nên không thể chia cho 7 để được kết quả là một số nguyên. Nên ta lấy hai chữ số đầu của số bị chia (42) và xác định xem nó có thể chia hết cho bao nhiêu bộ số 7. Trong trường hợp này, 42 chứa đựng sáu bộ số bảy (6*7=42). Ta đặt số 6 ở dòng phía bên trên dấu ngoặc ôm của phép chia.
 • 
     6 
  7)42
  
  
  Nhân 6 với 7 và đặt đáp số (42) xuống dòng phía bên dưới số 42 của số bị chia.
  
     6 
  7)42
    42
  
  
  Kẻ một đường ngang dưới số 42 và trừ đi 42 từ 42 được 0 (42-42=0). Hiệu của phép trừ là 0 nên phép chia kết thúc và 6 là đáp số của phép chia.
  
     6 
  7)42
    42
    00
  
  
Thương số là bao nhiêu?

  /     =     
Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.