ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

108 Bài học Chủ đề Phép Chia

PHÉP CHIA

 

Phép chia số tự nhiên cho số thập phân theo cột dọc kiểu Anh Mỹ

Lời giải cho phép chia 80 ÷ 371.39 − cho đến 3 chữ số sau dấu thập phân

Bước 1

Tài liệu sách giáo khoa toán lớp 6 theo chuẩn Việt Nam định nghĩa số tự nhiên là các số nguyên không âm (0, 1, 2, 3, 4,...) tức bao gồm cả số không (0). Trong ngành toán học lý thuyết nghiên cứu tính chất của số và các bài toán liên quan, số tự nhiện được coi là một số nguyên dương (1, 2, 3, 4,...) tức không bao gồm số không.

Bài giảng phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân sẽ được giới thiệu trong trang bài học này cũng có thể được coi là bài giảng về phép chia số nguyên dương cho số thập phân.

Để thực hiện phép chia kéo dài cho số thập phân, chúng ta cần chuyển đổi 371.39 thành số nguyên. Để bảo toàn phép chia, cả hai số 80371.39 phải được nhân với 100. Biến đổi phép chia thành 8000 ÷ 37139.

Bởi đáp số được chính xác đến 3 vị trí thập phân, chúng ta cần tiếp tục phép chia trong 4 chữ số sau dấu thập phân để chữ số kết thúc cuối cùng có thể được làm tròn một cách chính xác. Trong trường hợp cần thiết, các chữ số 0 nằm sau điểm thập phân sẽ được bổ sung vào để cho phép thực hiện việc làm tròn.

Thực hiện phép chia kéo dài từ trái qua phải. Do 37139 có 5-chữ số, nó không thể trở thành một phần của 8, chữ số đầu tiên của 8000, và lần lượt các chữ số kế tiếp trong số bị chia sẽ được thêm vào cho đến khi nhận được một số lớn hơn số chia 37139. Trong trường hợp này 6 chữ số tiếp theo được tính vào để thu được số 8000000. Lưu ý các chữ số khác trong số ban đầu đã chuyển thành màu xám để làm nổi bật điều này và các chữ số 0 màu xám được đặt ở bên trên dấu ngoặc ôm để biểu thị các vị trí mà phép chia không thể thực hiện với các chữ số ít hơn.

Số gần nhất chúng ta có thể có được khi lấy liên tiếp các vị trí đầu tiên trong số bị chia là 8000000 mà vượt trội hơn số 74278 vốn là tích số của 2 × 37139. Các trị số này đã được đặt vào quá trình thực hiện phép chia và được đánh dấu bằng màu đỏ.

  00002154
3713980000000 
  74278 

Bước 2

Tiếp theo, tính hiệu bằng cách trừ bớt đi 74278 khỏi 80000. Kết quả thu được 5722. Hạ xuống phía bên dưới chữ số 0 trong số bị chia ban đầu để được số bị chia mới 57220.

      2154
3713980000000 
  74278 
   57220 

Bước 3

Với số bị chia mới là 57220, số gần nhất mà ta có thể lấy được là 37139 bằng cách nhân 37139 với 1. Viết 1 ở phía bên trên dấu ngoặc ôm tại cột tiếp theo trong phần đáp số và viết số 37139 xuống ngay phía bên dưới vị trí của số 57220.

      2154
3713980000000 
  74278 
   57220 
   37139 

Bước 4

Tiếp theo, tính hiệu bằng cách trừ bớt đi 37139 khỏi 57220. Kết quả thu được 20081. Hạ xuống phía bên dưới chữ số 0 trong số bị chia ban đầu để được số bị chia mới 200810.

      2154
3713980000000 
  74278 
   57220 
   37139 
   200810 

Bước 5

Với số bị chia mới là 200810, số gần nhất mà ta có thể lấy được là 185695 bằng cách nhân 37139 với 5. Viết 5 ở phía bên trên dấu ngoặc ôm tại cột tiếp theo trong phần đáp số và viết số 185695 xuống ngay phía bên dưới vị trí của số 200810.

      2154
3713980000000 
  74278 
   57220 
   37139 
   200810 
   185695 
37139 × bảng tích số
1 × 37139 = 37139
2 × 37139 = 74278
3 × 37139 = 111417
4 × 37139 = 148556
5 × 37139 = 185695
6 × 37139 = 222834
7 × 37139 = 259973
8 × 37139 = 297112
9 × 37139 = 334251

Bước 6

Tiếp theo, tính hiệu bằng cách trừ bớt đi 185695 khỏi 200810. Kết quả thu được 15115. Hạ xuống phía bên dưới chữ số 0 trong số bị chia ban đầu để được số bị chia mới 151150.

      2154
3713980000000 
  74278 
   57220 
   37139 
   200810 
   185695 
    151150 

Bước 7

Với số bị chia mới là 151150, số gần nhất mà ta có thể lấy được là 148556 bằng cách nhân 37139 với 4. Viết 4 ở phía bên trên dấu ngoặc ôm tại cột tiếp theo trong phần đáp số và viết số 148556 xuống ngay phía bên dưới vị trí của số 151150.

      2154
3713980000000 
  74278 
   57220 
   37139 
   200810 
   185695 
    151150 
    148556 
37139 × bảng tích số
1 × 37139 = 37139
2 × 37139 = 74278
3 × 37139 = 111417
4 × 37139 = 148556
5 × 37139 = 185695
6 × 37139 = 222834
7 × 37139 = 259973
8 × 37139 = 297112
9 × 37139 = 334251

Bước 8

148556 có thể được trừ bớt đi từ 151150 sẽ được phần dư là 2594 nhưng việc này không cần thiết bởi chúng ta đã thực hiện đến 4 chữ số nằm sau dấu thập phân.

Chúng ta cần kiểm lại chữ số cuối cùng của số 0.2154 là 4. Bởi vì 4 bé hơn 5, nên chữ số cuối cùng trong phép chia thường được lược bỏ.

Như vậy 80 ÷ 371.39 = 0.215 (chính xác đến 3 chữ số ở phần thập phân)

      2154
3713980000000 
  74278 
   57220 
   37139 
   200810 
   185695 
    151150 
    148556 
      2594 

Cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  =
     

Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Theo dõi Violympic trên: