ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
47 Bài học Chủ đề Phân Số

PHÂN SỐ

 

Chuyển đổi phân số ở dạng không chuẩn tắc sang hỗn số

Phân số gồm có hai số. Số ở phía trên gọi là tử số. Số ở phía dưới gọi là mẫu số.

      tử số  
    mẫu số

Một phần số ở dạng không chuẩn tắc là phân số có tử số lớn hơn hoặc bằng với chính mẫu số. Phân số chuẩn tắc là phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số.

Hỗn số bao gồm một phần nguyên và theo sau là một phân số chuẩn tắc.

Thí dụ: phân số không chuẩn tắc 8/5 có thể biến đổi thành hỗn số 1 3/5 bằng cách chia tử số (8) cho mẫu số (5). Phép chia này cho ta thương số là 1 và số dư là 3. Số dư được đặt trên số chia (5).


Bài tập toán về biến đổi phân số không chính tắc thành hỗn số

Chuyển đổi phân số thành hỗn số

 = 

 

Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.