ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
31 Bài học Chủ đề Hình Học

HÌNH HỌC

 

Diện tích bề mặt của hình trụ tròn.

Để tìm diện tích bề mặt của hình trụ tròn ta cộng diện tích bề mặt của hai mặt đáy với diện tích bề mặt của mặt bên. Diện tích bề mặt của mỗi mặt đáy là p r2. Do hình trụ tròn có hai mặt đáy nên tổ hợp diện tích của chúng sẽ là 2p r2. Diện tích bề mặt của mặt bên bằng chu vi nhân với chiều cao hoặc bằng 2 p r h.

Công thức chung tính diện tích bề mặt của hình trụ tròn là 2 π r2 + 2 π r h.

Tính diện tích bề mặt của hình trụ tròn khi biết đường kính hoặc bán kính

Biểu diễn đáp số ở dạng số thập phân phần trăm gần nhất. Sử dụng pi = 3,14.


cm vuông

Bài khác trong chủ đề Phép chia
<< Phép chia cho bộiChia  phân số >>
Chủ đề Liên quan
Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.