ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
Học Liệu Toán Tương Tác

ĐỀ THI TOÁN LỚP 4 - BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 4 KỲ I & KỲ II

Toán Nâng Cao Lớp 4In miễn phí các đề thi học kỳ I, học kỳ II, bài kiểm tra môn toán & bài tập toán nâng cao dành cho học sinh lớp 4, giải toán nâng cao lớp 4. Xem chi tiết phần lý thuyết của chương trình môn toán lớp 4.

Toán Nâng Cao Lớp 4Các tính chất số học sơ cấp

 • Tính chất giao hoán
a + b = b + a (với a,b là các toán hạng).
Khi cộng hai số cho nhau, tổng của chúng có cùng giá trị bất kể thứ tự của các số hạng trong phép cộng. Thí dụ 4 + 2 = 2 + 4
 • Tính chất kết hợp
(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c (với a,b,c là các toán hạng).
Khi cộng 3 (hoặc nhiều hơn) số với nhau, tổng của chúng có cùng giá trị bất kể thứ tự của các nhóm số hạng. Thí dụ (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)
 • Tính chất trung hoà
a + 0 = 0 + a = a
 • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
(a + b)c = ac + bc
Tổng của hai số khi nhân với số thứ ba bằng tổng của các tích từng số với số thứ ba. Thí dụ 4 * (6 + 3) = 4*6 + 4*3

Nhận biết luật giao hoán, kết hợp, phân phối
            
 • Nhận biết tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối


 • Tính chất phân phối
              
 • Tính chất phân phối: điền vào số còn thiếu


 • Tính chất phân phối: điền vào các phép tính còn thiếu


 • Tính chất phân phối: điền vào số còn thiếu hoặc các phép tính còn thiếu


 • Tính chất kết hợp
              
 • Tính chất kết hợp: điền vào số còn thiếu


 • Tính chất kết hợp: điền vào phép tính còn thiếu


 • Tính chất kết hợp: điền vào số còn thiếu hoặc phép tính còn thiếu


 • Tính chất giao hoán
              
 • Tính chất giao hoán: điền số còn thiếu


 • Tính chất giao hoán: điền vào phép tính còn thiếu


 • Tính chất giao hoán: điền số còn thiếu hoặc phép tính còn thiếu


 • Các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối
    
 • Tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối: điền vào số còn thiếu


 • Tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối: điền vào phép tính còn thiếu


 • Tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối: điền vào số còn thiếu hoặc phép tính còn thiếu


 • Trở lại đầu trang


  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
  Chính sách Riêng tư & Bảo mật | Điều khoản Sử dụng | Giới thiệu | Sơ đồ | Bản quyền | Liên hệ | Trợ giúp
  Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.