ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm Tài nguyên Toán - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      Liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền      Mua CD Học ToánMua CD Học Toán
Học Liệu Toán Tương Tác

ĐỀ THI TOÁN LỚP 1 - BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 1 KỲ I & KỲ II

Toán Nâng Cao Lớp 1In miễn phí các đề thi học kỳ I, học kỳ II, bài kiểm tra môn toán & bài tập toán nâng cao dành cho học sinh lớp 1. Xem chi tiết phần lý thuyết của chương trình môn toán lớp 1.

Toán Nâng Cao Lớp 1


Phép cộng và Phép trừ Số có 2 chữ số (Không nhớ, Không mượn)

Phép cộng, phép trừ số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (Không nhớ, Không mượn)

 • Cộng, trừ hàng chục và hàng đơn vị với các khối hình
 • Phép cộng, phép trừ hàng dọc - 2 chữ số ở hàng trên và 1 chữ số ở hàng dưới
 • Phép cộng, phép trừ hàng dọc số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (hỗn hợp)
 • Điền vào số còn thiếu trong mỗi bài toán
 • Cộng và trừ cent trong đơn vị tền tệ Hoa Kỳ
 • Phép cộng, phép trừ theo hàng ngang và hàng dọc
 • Phép cộng và phép trừ theo hàng dọc
 • Phép cộng và phép trừ theo hàng ngang
 • Điền vào các số còn thiếu

 • Trở lại đầu trang  Phép cộng và Phép trừ các số có 2 chữ số (Không nhớ, Không mượn)

 • Cộng, trừ hàng chục và hàng đơn vị với các khối hình
 • Phép cộng, phép trừ hàng dọc
 • Điền vào số còn thiếu trong mỗi bài toán
 • Cộng và trừ cent trong đơn vị tền tệ Hoa Kỳ
 • Phép cộng, phép trừ theo hàng ngang và hàng dọc
 • Phép cộng và phép trừ theo hàng dọc
 • Phép cộng và phép trừ theo hàng ngang
 • Điền vào các số còn thiếu

 • Trở lại đầu trang


  Bài Kiểm Tra Môn Toán Lớp 1 Kỳ I và Kỳ II

 • Tập đếm (số từ 0-9)
 • Tập đếm (số từ 11-19)
 • Học đếm (số từ 0-9) với hình vẽ màu
 • Học đếm (số từ 11-19) với hình vẽ màu
 • Sắp xếp các số theo thứ tự tăng hoặc giảm (số từ 0 đến 10)
 • Sắp xếp các số theo thứ tự tăng hoặc giảm (số từ 11 đến 20)
 • Sắp xếp các số theo thứ tự tăng hoặc giảm (số từ 0-20)
 • Sắp xếp các số theo thứ tự tăng hoặc giảm (số từ 0-50)
 • Sắp xếp các số theo thứ tự tăng hoặc giảm (số từ 0-99)
 • Vẽ các hình còn thiếu để hoàn thiện từng khuôn mẫu
 • Lựa chọn hình xuất hiện tiếp theo trong khuôn mẫu (hình đen trắng gồm từ 5-8 cạnh)
 • Vẽ các hình còn thiếu để hoàn thiện từng khuôn mẫu (hình vẽ màu)
 • Lựa chọn hình xuất hiện tiếp theo trong khuôn mẫu (hình vẽ mầu gồm từ 5-8 cạnh)


 • Học đếm cách

 • Đếm tiến và đếm lùi (số từ 2 đến 49)
 • Đếm tiến và đếm lùi (số từ 2 đến 99)
 • Đếm cách (số từ 2 đến 99 với nhiều số còn thiếu cần điền vào mỗi câu hỏi)


 • Số trong khuôn thức lặp lại

 • Điền 1 số còn thiếu ở cuối trong khuôn mẫu (số từ 1 đến 20)
 • Điền 1 số còn thiếu ở cuối trong khuôn mẫu (số từ 1 đến 99
 • Điền 2 hoặc 3 số còn thiếu ở cuối trong khuôn mẫu (số từ 1 đến 20)
 • Điền 2 hoặc 3 số còn thiếu ở cuối trong khuôn mẫu (số từ 1 đến 99)
 • Điền 1 số còn thiế ở vị trí bất kỳ trong khuôn mẫu (số từ 1 đến 99)

 • Trở lại đầu trang


  Chủ đề Liên quan
  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác
  Chính sách Riêng tư & Bảo mật | Điều khoản Sử dụng | Giới thiệu | Sơ đồ | Bản quyền | Liên hệ | Trợ giúp
  Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.