ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

Học Liệu Toán Tương Tác

GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG


Giải Toán Trên Mạng ViOlympic - Tự Tạo Trang Bài Tập

+ - Phép cộng & Phép trừ  
× ÷ Phép nhân & Phép chia giải các bài tập nhân chia theo hàng ngang và cột dọc ở chuẩn Việt Nam hoặc chuẩn Anh Mỹ 
1/ 2 , 3/ 5 Phân số Cộng trừ nhân chia phân số lớp 4,5,6; rút gọn phân số; biến đổi phân số thức thành hỗn số và ngược lại.
0.1 Số thập phân Cộng trừ nhân chia các số thập phân theo hàng ngang và hàng dọc (chuẩn Việt Nam và chuẩn Anh Mỹ (gồm các khoảng trống theo hàng dọc giúp bạn tính toán từng bước để ra đáp số).
   
123 Giá trị của hàng chữ số khai triển số thành tổng giá trị của các hàng (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm); viết số tương ứng với mỗi khối hình biểu thị từng hàng
   
3x + 5y = 24 Phương trình và biểu thức phân tích hoặc khai triển biểu thức bậc 1, bậc 2; giải phương trình bậc nhất 1 ẩn, giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
45% của 80 là __? Làm tròn, Phần trăm & Dãy số làm tròn số tự nhiên, làm tròn số nguyên lớn, làm tròn số thập phân, tính giá trị % của số, tìm số còn thiếu trong dãy số
1/ 2 + 1/ 3 = ? Bài tập Toán có/không có đáp số mẫu hàng trăm trang bài tập toán dành cho học sinh từ lớp 1-5 in ra giấy để luyện tập ở nhà và KHÔNG/CÓ cho trước đáp số
     

32 chương trình tự tạo bài tập giải toán có thể in ra giấy dùng để luyện tập dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Xem chi tiết lại liên kết hoặc hình ảnh thu nhỏ bên dưới.

Mỗi chương trình cho phép bạn tạo không giới hạn các trang bài tập toán dùng để in ra giấy và tự luyện, có thể in riêng trang câu hỏi hoặc trang đáp số để đối chiếu kết quả thực hành. Cho phép bạn tùy biến phạm vi độ lớn của các toán hạng cũng như kiểu sắp xếp các bài toán theo hàng ngang hoặc cột dọc.


Bạn cũng có thể in miễn phí các trang bài tập CÓ/KHÔNG CÓ đáp án cho trước dành cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 5 tại tiểu mục Bài tập Toán tiểu học có đáp sốThứ tự thực hiện các Phép tính toán lớp 6,7,8,9.


Cách sử dụng chương trình tự tạo bài tập giải toán?

Các chương trình tự tạo trang bài tập được thiết kế rất dễ sử dụng. Tất cả các thông số thiết lập và tùy chọn được hiển thị ở phần đầu trang, mỗi khi có thay đổi sẽ tự động làm mới và cập nhật các câu hỏi. Nếu bạn muốn hiển thị trang đáp số chỉ cần nhấp chuột vào nút Hiển thị Đáp số và in chúng ngay lập tức bởi sau khi đã in thì các câu hỏi sẽ được làm mới và bạn không thể trở lại với các câu hỏi cũ do các câu hỏi được tự động tạo ra ngẫu nhiên.

Để in ra giấy nhấp vào nút In trang Bài tập. Lưu ý rằng các tùy chọn và và tham số cài đặt sẽ không được gửi tới máy in nên trang bài tập chỉ gồm câu hỏi hoặc đáp số.
Giải Toán Trên Mạng - Câu hỏi & Đáp số


Phép cộng & Phép trừ

phép cộng, phép trừ & phép nhân

giải toán trên mạng Phép cộng, Phép trừ và Phép nhân: Chương trình tạo các trang bài tập phù hợp với học sinh lớp 1,2,3 với phạm vi số lên đến 100. Các câu hỏi được định dạng theo hàng ngang hoặc cột dọc. Bạn cũng có thể thiết lập tổng tối đa trong phép cộng giúp dễ dàng thực hiện các phép cộng trong phạm vi 10, 20, hoặc 100. Cả hai số hạng trong bài toán có thể được giới hạn trong phạm vi lớn hoặc nhỏ.

tìm số hạng trong đẳng thức phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân

giải toán trên mạng Tìm số hạng còn thiếu Phép cộng, Phép trừ và Phép nhân: Đây là một biến thể của chương trình tạo trang bài tập ở trên. Các câu hỏi có thể được trình bày dạng tìm số hạng (toán hạng) còn thiếu, ví dụ 4 + ___ = 9. Có các tùy chọn kiểm soát phạm vị số cũng như trật tự của các số hạng và số cần tìm trong phương trình.

tìm cặp số liền kế bằng tổng cho trước

tìm cặp số liền kề bằng tổng cho trước Tìm cặp số liền kề bằng tổng cho trước- tới 5, 6 , 7 , 8 , 9 , hoặc, 10. Chương trình tự tạo ra các số trong lưới ô vuông và bạn cần tìm các cặp số liền kề nhau có tổng bằng giá trị định trước.

cộng trừ như thước đo Cuisenaire

giải toán trên mạng Phép cộng, Phép trừ trực quan bằng thước đo Cuisenaire Rod: Các thử thách phép cộng/ phép trừ tương tự như thước đo Cuisenaire Rod với hai thước kẻ liền kề đặt ở vị trí phía trên, phía bên dưới là một thanh thước kẻ khác có độ dài bằng cả 2 thanh phía trên. Có thể kiểm soát tổng và vị trí của đáp số. Trang bài tập này phù hợp với học sinh lớp mẫu giáo và lớp 1 bắt đầu làm quen với phép cộng/ phép trừ trực quan.

cộng thêm và bớt đi 0, 1 và/ hoặc cặp

giải toán trên mạng Cộng thêm hoặc Bớt đi 0, 1, 1/2 Cho phép tạo ra các câu hỏi phép cộng và phép trừ và tổ hợp cộng thêm/ bớt đi 0, 1 và/ hoặc một cặp. Phạm vi số từ 10, 20, 50, 100.

phép trừ có mượn

giải toán trên mạng Phép trừ CÓ NHỚ với các số có 2 chữ số: biểu diễn việc đổi 1 chục thành 10 đơn vị khối hình trong phép trừ có mượn bên cạnh việc tính toán số học. Lưu ý: trang này là sự nối tiếp của trang giá trị của hàng chữ số trong số có 2 chữ số trong tiểu mục Hàng chữ số bên dưới.

cộng trừ các số lớn

giải toán trên mạng Phép cộng, Phép trừ CÓ NHỚ các số lớn theo hàng dọc: phù hợp với học sinh lớp 3 và lớp 4, cho phép tạo các bài toán cộng và trừ trong phạm vi 1000 cũng như phép cộng và phép trừ các số lớn có nhiều chữ số (lên tới 999999). Có thể tùy chọn thiết lập trang câu hỏi có thể có phép cộng hoặc chỉ có phép trừ hoặc kết hợp cả hai.

phép cộng hàng dọc nhiều số hạng

giải toán trên mạng Phép cộng có nhớ theo cột dọc từ 2 đến 8 số hạng: Cho phép sắp xếp các bài toán phép cộng theo hàng dọc lên tới 8 số hạng. Độ lớn của số có thể thiết lập từ 1 chữ số đến 6 chữ số.

 

Phép nhân & Phép chia

phép nhân & phép chia

giải toán trên mạng Phép chia /Phép nhân theo hàng ngang và cột dọc chuẩn Việt Nam: Phù hợp với học sinh lớp 2,3 bắt đầu học phép chia ở dạng làm quen và học thuộc lòng phép nhân và chia (bảng cửu chương phép nhân và chia). Câu hỏi có thể được định dạng theo hàng ngang hoặc cột dọc và có thể gồm chỉ phép chia hoặc kết hợp phép nhân và phép chia.

Bạn cũng có thể xem thêm Phép chia và Phép chia theo hàng ngang và cột dọc chuẩn Anh Mỹ với số chia đứng trước số bị chia, số bị chia nằm dưới dấu ngoặc ôm, số thương và đáp số nằm ngay phía trên trên dấu ngoặc ôm.
tìm số hạng còn thiếu trong phép nhân, phép chia

giải toán trên mạng Phép chia /Phép nhân chuẩn Việt Nam (số hạng CÒN THIẾU): Thiết lập các câu hỏi ở dạng "tìm số còn thiếu" ví dụ __ x 9 = 27, 48 ÷ ___ = 8. Nếu bạn cần tìm các số hạng còn thiếu trong Phép nhân/ Phép chia hàng dọc chuẩn Anh Mỹ (số hạng CÒN THIẾU).

phép nhân các số lớn

giải toán trên mạng Phép nhân (các số lớn): phù hợp với học sinh lớp 3, 4, 5, cho phép phép nhân có nhiều chữ số. Có thể thiết lập tùy chọn một trong 2 số hạng hoặc cả hai số hạng là bội số của 10 hoặc bội số của 100.

phép chia cột dọc chuẩn Anh Mỹ

phép chia kiểu Mỹ Phép chia kéo dài nhiều bước theo cột dọc chuẩn Anh Mỹ: Có thể thiết lập phạm vi độ lớn của số chia và số bị chia cũng như độ khó của câu hỏi phép chia, ví dụ 4-chữ-số chia cho 1-chữ-số, 5-chữ-số chia cho 2-chữ số. Bên cạnh đó có thể thiết lập bài toán phép chia hàng dọc KHÔNG CÓ SỐ DƯ và hiển thị đường chỉ dẫn để thực hiện phép chia.

phép nhân theo ô vuông

giải toán trên mạng Phương pháp phép nhân theo ô vuông: tạo trang bài tập gồm các câu hỏi phép nhân 1-chữ số x 2-chữ số hoặc 2-chữ số x 2-chữ số dùng để luyện tập nhân các chữ số hàng chục, nhân các chữ số hàng đơn vị sau đó cộng các tích số từng phần để được đáp số đầy đủ.

phép nhân lưới - tích riêng phần

giải toán trên mạng Tích riêng phần: Trang bài tập này tiếp nối trang bài tập ở trên với sự biến đổi về định dạng, tạo ra các câu hỏi phép nhân 1-chữ số x 2-chữ số, thực hiện phép nhân riêng biệt chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị với thừa số (nhân tử) còn lại để thu được đáp số.

Lưu ý: Xem các bài tập Phép chia Số thập phân ở phía bên dưới Số thập phân.

Phân số

cộng trừ nhân chia phân số

Cộng trừ nhân chia Phân số lớp 4,5,6: tạo bài tập toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia các phân số, có thể tùy biến thiết lập hỗn số, số nguyên, phân số cùng mẫu. Bạn cũng có thể xem thêm Trò chơi thẻ bài Phân số theo các cấp độ từ dễ đến khó về trắc nghiệm cộng trừ nhân chia phân số dành cho học sinh lớp 4,5,6.

rút gọn phân số

Rút gọn Phân số lớp 4,5,6: tạo các bài tập rút gọn phân số có tử số lớn hơn mẫu số với 3 cấp độ khó khác nhau.

biến đổi giữa hỗn số và phân số

Phân số thức/ Hỗn số: Chương trình tự tạo các bài toán về biến đổi phân số thức (phân số có tử số lớn hơn mẫu số) thành hỗn số và ngược lại. Mức độ khó có thể được kiểm soát bằng cách giới hạn phạm vi của phần nguyên và/ hoặc phạm vi mẫu số.

 

Số thập phân

cộng trừ nhân các số thập phân

giải toán trên mạng Phép Cộng Trừ Nhân Số thập phân: Các câu hỏi đặc biệt phù hợp với học sinh lớp 5, cho phép tạo ra các trang bài tập về phép cộng, phép trừ, phép cộng và phép trừ hoặc phép nhân các số thập phân phần mười, phần trăm hoặc phần nghìn.

phép chia các số thập phân

giải toán trên mạng Phép chia 2 Số thập phân theo hàng dọc chuẩn Anh Mỹ: Có thể thiết lập phạm vi số và vị trí dấu thập phân trong số chia và số bị chia.

phép nhân các số thập phân

giải toán trên mạng Phép nhân 2 số thập phân: Chương trình tự tạo ra các bài toán phép nhân số thập phân với số thập phân hoặc phép nhân số thập phân với số nguyên. Có thể thiết lập phạm vi số và độ lớn của 2 số hạng. Số thập phân có thể được giới hạn ở phần chục, phần trăm hoặc tới phần nghìn. Có thể sử dụng các số nguyên bao gồm bội số của 10 và bội số của 100.

 

Giá trị của Hàng chữ số

giá trị của hàng chữ số trong số qua khối hình

giải toán trên mạng Hàng trăm, chục, & hàng đơn vị : ví dụ viết chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị dựa trên số lượng khối hình tương ứng với từng hàng sau đó viết số hoàn chỉnh cần tìm.

phân tích số thành tổng giá trị của các hàng

giải toán trên mạng Phân tích số thành tổng hàng chục và hàng đơn vị : Chương trình tạo giúp học sinh chuẩn bị thực hiện phép trừ có mượn 10 của hàng đứng trước bằng cách đổi 1 chục thành 10 đơn vị. Ví dụ số 65 có thể được tạm thay thành 5 chục và 15 đơn vị. Phần này tiếp theo bài tập phép trừ có mượn trong tiểu mục Phép cộng/ Phép trừ ở trên.

khai triển số thành giá trị của số theo hàng

giải toán trên mạng Số trong dạng thức khai triển thành tổng các hàng: ví dụ viết số 7,978 ở dạng 7,000 + 900 + 70 + 8. Phạm vi số có thể thiết lập tới 99, hoặc tới 999, hoặc tới 9,999, và/ hoặc tới 999,999.

 

Phương trình & Biểu thức

giải phương trình bậc nhất một ẩn

giải toán trên mạng Phương trình bậc nhất 1 ẩn & cách giải: chương trình tạo ra trang bài tập gồm 4 loại phương trình đơn giản, ví dụ 3r = 6, 5t + 4 = 14, 8n/3 = 16, 3x/6 - 3 = 27. Có thể thay đổi và tổ hợp các dạng này trong mỗi trang bài tập và thiết lập trên từng dòng (hàng) riêng biệt.

khai triển và phân tích biểu thức thành thừa số

Khai triển/ Phân tích ra thừa số. Chương trình tạo ra 2 dạng biểu thức, ví dụ 4x + 40 7c + 21d dùng để phân tích ra thừa số hoặc khai triển biểu thức.

giải hệ phương trình đường thẳng

Giải hệ Phương trình bậc nhất 2 ẩn. Chương trình tạo ra các câu hỏi về cặp phương trình đường thẳng có thể giải được để tìm giá trị của x và y dành cho học sinh lớp 8. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn là trường hợp đơn giản nhất của hệ phương trình tuyến tính, phương pháp phổ biến khi giải hệ phương trình này là sử dụng phương pháp thế.

khai triển biểu thức bậc 2

Phân tích hoặc Khai triển phương trình bậc 2 ra thừa số tạo ra các biểu thức ở dạng a2 + 6a + 8 dùng để phân tích ra thừa số với 3 mức tùy chọn về độ khó cũng như các tùy chọn về khai triển biểu thức.

 

Chủ đề toán học khác

làm tròn số đến hàng chục hoặc hàng trăm

giải toán trên mạng Làm tròn số tự nhiên đến hàng chục, hàng trăm #1 : Làm tròn đến hàng chục và/ hoặc hàng trăm gần nhất 100

làm tròn các số tự nhiên đến hàng 100 triệu

giải toán trên mạng Làm tròn số nguyên lớn #2 : Làm tròn các số lớn đến vị trí hàng 100 triệu.

làm tròn số thập phân

giải toán trên mạng Làm tròn số thập phân #3 : Làm tròn số thập phân đến phần nguyên gần nhất, hoặc phần chục, hoặc phần trăm, hoặc phần nghìn.

tìm giá trị phần trăm của số

giải toán trên mạng Tính Phần trăm của số: Chương trình tạo ra các bài tập phần trăm ở hai dạng câu hỏi: 5% của 20 bằng bao nhiêu, và 12 bằng bao nhiêu phần trăm của 40? Cho phép kiểm soát độ lớn của số và phạm vi phần trăm của số.

tìm số trong khuôn thức

giải toán trên mạng Tìm số còn thiếu trong dãy số: tạo ra các dãy số với khoảng cách biến thiên. Có thể tùy biến về phạm vi số, khoảng biến thiên, số được hiển thị, số cần tìm và các tham số khác.Bạn có thể XEM THÊM các trang bài toán dành cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 6, có trang câu hỏi và trang đáp số riêng, dùng để in ra giấy nhưng KHÔNG có khả năng tùy biến về phạm vi các số hạng trong phép tính tại chuyên trang BÀI TẬP TOÁN. Chuyên trang này gồm hơn 32 nghìn 208 trang bài tập và trang đáp số.


Chủ đề Liên quan
Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Theo dõi Violympic trên: