ViOlympic

Tính giá trị % của số

Trang này cho phép bạn tự tạo bài tập tìm phần trăm của số dành cho học sinh lớp 3,4,5 để in ra giấy dùng để luyện tập ở nhà. Với tùy chọn tùy phạm vi phần trăm từ 0% đến 1000%, phạm vi số tùy biến từ 0 đến 1000.

Lưu ý: giá trị % của số được biểu diễn bằng số thập phân theo chuẩn Anh Mỹ, tức dấu chấm (.) được sử dụng trong số thập phân để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân thay vì sử dụng dấu phẩy như chuẩn Việt Nam.

Xem thêm hàng trăm trang thực hành toán liên quan đến số phần trăm dành cho học sinh lớp 3,4,5,6,7 tại chuyên trang tính toán liên quan đến giá trị phần trăm.

Phạm vi Phần trăm
Nhỏ nhất:
Lớn nhất:
Cột &
Hàng

Phạm vi số
Nhỏ nhất:
Lớn nhất:
Loại câu hỏi

 In miễn phí bài tập toán tại http://violympic.net

Tính 26% của 56 ? 14.56

Tính 96% của 91 ? 87.36

Tính 52% của 6 ? 3.12

Tính 77% của 63 ? 48.51

Tính 71% của 90 ? 63.9

Tính 99% của 26 ? 25.74

Tính 64% của 4 ? 2.56

Tính 3% của 75 ? 2.25

Tính 98% của 32 ? 31.36

Tính 17% của 92 ? 15.64

Tính 48% của 6 ? 2.88

Tính 41% của 20 ? 8.2

Tính 24% của 76 ? 18.24

Tính 83% của 58 ? 48.14

Tính 69% của 43 ? 29.67

Tính 57% của 25 ? 14.25Tìm kiếm Bài Tập Toán

ViOlympic   |   Bài Tập Toán   |   Giải Toán Trên Mạng   |   Game Toán Học