ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền

Học Liệu Toán Tương Tác

BÀI TẬP TOÁN ViOlympic


Bài tập toán Violympic - Chủ đề

Bạn có thể xem các bài tập trên màn hình sau đó in ra giấy trang bài tập dùng để rèn luyện kỹ năng tính toán hoặc in ra trang đáp số để đối chiếu kết quả thực hành của bạn. Mỗi chủ đề có hàng trăm trang bài tập gồm các bài toán với biến số khác nhau, theo mức độ từ dễ đến rất khó. Mỗi trang bài tập tối thiểu có 10 bài toán và tối đa có 25 bài toán.

Hơn 16104 trang bài tập số học theo chủ đề cộng trừ nhân chia, số phân phân, phân số thập phân, phân số, phần trăm, đếm, so sánh, thời gian...dành cho học sinh mẫu giáo, tiểu học, có thể in ra trang bài toán hoặc trang đáp số để tự rèn luyện các kỹ năng tính toán.

Lưu ý: do số lượng bài tập quá nhiều nên trang này không liệt kê đầy đủ danh sách bài tập theo từng chủ đề. Vui lòng sử dụng các liên kết điều hướng (links) trong "Bài tập toán - Chủ đề" để mở ra trang mới chứa danh sách bài tập về toán lớp mẫu giáo, số thập phân, phân số thập phân.

+ Phép cộng  
- Phép trừ  
× Phép nhân Phép nhân nhiều bước
÷ Phép chia Phép chia hàng dọc chuẩn Anh-Mỹ (gồm các khoảng trống theo hàng dọc giúp bạn tính toán từng bước để ra đáp số)
   
123 Toán Mẫu giáo Học toán mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn (mẫu giáo 5 tuổi)
   
0.1 Số thập phân + - × ÷, và biến đổi từ phân số
1/ 10 , 1/ 100 Phân số Thập phân + - × ÷, và biến đổi
1/ 2 , 3/ 5 Phân số + - × ÷, và biến đổi
  Phần trăm  
     
3:30 Bài tập đo lường thời gian "Xác định thời gian" and "Vẽ tay khoảng thời gian trên đồng hồ kim"

Bạn (người dùng, khách truy cập) có thể in ra giấy để sử dụng duy nhất cho mục đích học tập cá nhân trong giới hạn 32 nghìn 208 trang bài tập và trang đáp số tại chuyên trang bài tập toán của Học liệu Toán Tương Tác. Quyền này sẽ không được cấp phép cho bạn trong mọi trường hợp giảng dạy thương mại hoặc phi thương mại.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và bản quyền của Học liệu Toán Tương Tác nếu bạn có thắc mắc thêm hoặc muốn sử dụng cho các mục đích khác như sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại.
Bài tập toán - Câu hỏi & Đáp số


Phép cộng


Dạng bài tập Phạm vi số
Phạm vi đến 25 (KHÔNG nhớ) 2 tới 25
Phạm vi đến 25 (CÓ nhớ) 2 tới 25
Vừa phải 5 tới 60
Nâng cao 10 tới 150
Khó 10 tới 1,000
Rất khó 100 tới 20,000
đầu trang>

Phép trừ


Đáp số là số DƯƠNG (số trừ KHÔNG lớn hơn số bị trừ)

Bài tập Phạm vi số
Phạm vi tới 10 1 tới 10
Phạm vi tới 25 (có mượn, không mượn) 2 tới 25
Vừa phải 5 tới 60
Nâng cao 10 tới 150
Khó 10 tới 1,000
Rất khó 100 tới 20,000

Đáp số có thể là SỐ ÂM (số trừ có thể LỚN HƠN số bị trừ)

Dạng bài tập Phạm vi số
trong phạm vi 25 (có mượn, không mượn) 2 tới 25
Vừa phải 5 tới 60
Nâng cao 10 tới 150
Khó 10 tới 1,000
Rất khó 100 tới 20,000
đầu trang>

Phép Nhân


Dạng bài tập Phạm vi số
Vừa phải 3 tới 15
Nâng cao 6 tới 20
Khó 8 tới 30
Rất khó 12 tới 100
đầu trang>

Phép nhân hàng dọc kéo dài nhiều bước


Bài tập toán Phạm vi số
Dễ làm 10 tới 20
Bắt đầu khó 20 tới 99
Trung bình 100 tới 199
Nâng cao 100 tới 500
Khó 500 tới 2000
đầu trang>

Phép chia hàng ngang chuẩn Việt Nam


Dạng bài tập Độ lớn số chia
Phạm vi 10 1 tới 10
Bắt đầu khó 2 tới 15
Trung bình 3 tới 25
Nâng cao 5 tới 30
Khó 8 tới 40
Rất khó 20 tới 100
đầu trang>

Phép chia nhiều bước theo cột dọc chuẩn Anh-Mỹ


Phép chia hết (không có số dư)

Dạng bài tập Phạm vi Phép chia
Dễ làm 2 tới 9
Cơ bản 6 tới 12
Trung bình 10 tới 20
Nâng cao 20 tới 50
Rất khó 50 tới 199

Phép chia có số dư

Dạng bài tập Phạm vi Phép chia
Dễ làm 2 tới 9
Bắt đầu khó 6 tới 12
Vừa phải 10 tới 20
Nâng cao 20 tới 50
Khó 50 tới 199

Phân Số

Biến đổi:: Phép cộng:: Phép trừ:: Phép nhân:: Phép chia

Biến đổi Phân số


Phân số - Phép cộng


Phân số - Phép trừ


Phân Số - Phép nhân


Phân số - Phép chia


Bài Tập Toán Tính Phần TrămChú thích: mỗi trang bài tập có tối đa 25 bài toán, không kèm theo đáp số. Nếu bạn muốn xem ngay đáp số vui lòng mở liên kết "Xem Đáp số" nằm ở thanh điều hướng phía trên cùng của mỗi trang.

Việc sử dụng các trang bài tập và đáp số phải tuân thủ các điều khoản sử dụng của Học liệu Thực hành Toán Tương Tác.

Bạn có thể xem bài toán hoặc in ra giấy để sử dụng duy nhất cho mục đích học tập cá nhân. Bạn không được quyền phân phối cho người khác hay xuất bản lại trên internet dưới mọi hình thức. Mọi hoạt động sao chép khác nhằm mục đích thương mại hoặc phi thương mại của cá nhân hoặc tổ chức đều phải nhận được sự cho phép và đồng ý bằng văn bảncủa tác giả.


Chủ đề Liên quan
Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Theo dõi Violympic trên: