ViOlympic Tiếng Anh      Từ Vựng Tiếng Anh
Tìm kiếm ViOlympic giải toán thật dễ!
 
Xem thêm:  Phép Nhân Hàng Dọc|Hướng Dẫn Chia Kiểu Mỹ|Thực Hành Chia Kiểu Mỹ|Phép Chia Cho Bội 
 Trang chínhTrang chính      faqCâu hỏi thường gặp      hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng      trợ giúpTrợ giúp      sơ đồSơ đồ      Liên hệLiên hệ      bản quyềnBản quyền
325 Bài học Toán Lớp 6

BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Bài tập toán lớp 6 CÓ đáp số/đáp án

  Lý thuyết & Thực hành Toán Lớp 6

   
 • 325 bài học chương trình Toán Lớp 6
 •   In miễn phí bài tập toán Phân số Thập phân & Phân số

     

  Phân Số Thập Phân

  Phép Nhân - Phân Số Thập Phân

  Phép Chia - Phân Số Thập Phân


  Phân Số

  Biến đổi :: Phép cộng :: Phép trừ :: Phép nhân :: Phép chia

  Biến đổi Phân số

  Phân số - Phép cộng

  Phân số - Phép trừ

  Phân Số - Phép nhân

  Phân số - Phép chia

  Bài học về Toán Lớp 6
  Mua CD Học Toán  Đặt Mua CD Học Toán


  Toán lớp 6 - KHÔNG có đáp số/đáp án cho trước

  Phân số
  Cộng và trừ các phân số


  Cộng các phân số có cùng mẫu số
 • Cộng các phân số có cùng mẫu số (hàng ngang)
 • Cộng các phân số cùng mẫu số (cột dọc)
 • Cộng phân số cùng mẫu: tìm giá trị của y

 • Trừ phân số có cùng mẫu số
 • Trừ các phân số cùng mẫu (hàng ngang)
 • Trừ các phân số cùng mẫu (cột dọc)
 • Trừ các phân số cùng mẫu số: tìm giá trị của y

 • Cộng và trừ các phân số cùng mẫu số
 • Cộng và trừ các phân số cùng mẫu (hàng ngang)
 • Cộng và trừ các phân số cùng mẫu (cột dọc)
 • Cộng và trừ các phân số cùng mẫu: tìm giá trị của y

 • Cộng và trừ các phân số cùng mẫu (hỗn số)
 • Cộng và trừ các hỗn số có cùng mẫu số (hàng ngang)
 • Cộng và trừ các hỗn số cùng mẫu (cột dọc)
 • Cộng và trừ hỗn số cùng mẫu (tìm giá trị của y)

 • Cộng các phân số khác mẫu số
 • Cộng các phân số khác mẫu (hàng ngang)
 • Cộng các phân số khác mẫu (cột dọc)
 • Cộng các phân số khác mẫu: tìm giá trị của y

 • Trừ các phân số khác mẫu số
 • Trừ các phân số khác mẫu (hàng ngang)
 • Trừ các phân số khác mẫu (cột dọc)
 • Trừ các phân số khác mẫu: tìm giá trị của y

 • Cộng và trừ các phân số không cùng mẫu
 • Cộng và trừ các phân số khác mẫu (hàng ngang)
 • Cộng và trừ các phân số khác mẫu (cột dọc)
 • Cộng và trừ hỗn số khác mẫu: tìm giá trị của y

 • Trở lại đầu trang  Tính toán Phân số


 • Phân số tương đương
 • Tối giản phân số
 • So sánh phân số
 • Trật tự phân số
 • Viết phân số thức dưới dạng hỗn số
 • Viết hỗn số dưới dạng phân số thức
 • Điền vào số còn thiếu
 • Cộng và trừ phân số cùng mẫu
 • Nhân phân số với số nguyên
 • Nhân phân số
 • Nhân hỗn số
 • Chia phân số
 • Chia hỗn số
 • Cộng và trừ phân số khác mẫu với số nguyên
 • Cộng và trừ các phân số khác mẫu
 • Cộng và trừ hỗn số khác mẫu
 • Giải phương trình phép cộng và phép trừ phân số (đại số)
 • Giải phương trình phép và phép chia phân số (đại số)

 • Trở lại đầu trang

  Bài khác trong chủ đề Phép chia
  << Phép chia cho bộiChia  phân số >>
  Chủ đề Liên quan

  Tìm kiếm Tài Nguyên Toán

  Học Liệu Thực Hành Toán Tương Tác

  Chính sách bảo mật & riêng tư - Điều khoản sử dụng - Sơ đồ - Câu hỏi thường gặp - Trợ giúp

  Bản quyền © 2009 - Violympic Toán Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là một phần hay toàn bộ, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  Theo dõi Violympic trên: