Bài tập toán
photo: violympic
32208 trang bài tập số học & đáp số từ lớp 1 đến lớp 6
đọc chi tiết Bài Tập Toán
Hơn 32 nghìn 208 trang bài tập số học & đáp số theo chủ đề cộng trừ nhân chia, số phân phân, phân số thập phân, phân số, phần trăm, đếm, so sánh, thời gian...dành cho học sinh mẫu giáo, tiểu học, có thể in ra trang bài toán hoặc trang đáp số để tự rèn luyện các kỹ năng tính toán.
bài tập toán
photo: ViOlympic
Tự tạo bài tập cộng trừ nhân chia (in & luyện tập)
đọc chi tiết Giải Toán Trên Mạng
Tự tạo bài tập về 4 phép tính số học dùng để in ra: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Bạn có thể tùy biến các bài toán về 4 phép tính số học được tự động tạo ra theo lựa chọn về độ lớn các số hạng, lựa phép toán, lựa chọn số câu hỏi, tạo lời giải cho các trang bài tập...
photo: ViOlympic
Hỏi đáp Toán học
đọc chi tiết Hỏi Đáp Toán Học
Ông Đào Minh Phú, Phó chủ tịch Tập đoàn GK trả lời thắc mắc của bạn Quỳnh: "Tìm các số có 2 chữ số mà hiệu giữa 2 chữ số là 5".
Chào bạn Quỳnh. Tôi là Phú, như bạn đã tìm hiểu thông tin về Học Liệu Toán Tương Tác. Trả lời thắc mắc của bạn về bài toán bạn hỏi, về dạng câu hỏi này trên sách giáo khoa cũng như khắp các diễn đàn toán học có rất nhiều bài tương tự, bạn có thể tham khảo các sách toán giáo khoa từ lớp 1 - 5.
...
photo: ViOlympic
Tôi muốn luyện giải toán trên mạng?
đọc chi tiết Trò Chơi Toán Học
Bộ phần mềm ViOlympic game toán học & game số học trí tuệ dành cho học sinh mẫu giáo, tiểu học, cấp 2. 36 trò chơi toán trí tuệ trực tuyến giúp bạn rèn luyện các kỹ năng giải toán trên mạng & kỹ năng tính nhẩm số học về cộng trừ nhân chia, đếm, so sánh, giá trị của hàng chữ số, làm tròn số...

ViOlympic Toán Học

Giải Toán Trên Mạng

Gồm các bài học về cơ sở lập luận của phép chia, các bài toán về phép chia, tính chia hết, chia phân số, chia số thập phân, phương trình phép chia...
hình: ViOlympic Toán

Gồm các bài học về thời gian, khối lượng - độ dài - thể tích trong hệ đo lường mét và hệ đo lường Anh-Mỹ...
hình: ViOlympic Toán

Các bài học minh họa, giải thích, đặc trưng, nhận biết giá trị của hàng chữ số trong phép cộng số nguyên và số thập phân...
hình: ViOlympic Toán

Gồm các bài học về cơ sở lập luận của phép nhân, nhân số học, mối liên hệ nhân - chia, tính chất phép nhân, nhân phân số, nhân số thập phân, mệnh đề phép nhân...
hình: ViOlympic Toán

Gồm các bài học về cộng - trừ - nhân - chia - làm tròn - các số thập phân, giá trị của hàng chữ số trong số thập phân, so sánh các số thập phân, phân số tương đương và chuyển đổi số thập phân...
hình: ViOlympic Toán

Chủ đề gồm các bài học về các loại tiền xu, đổi tiền, cộng trừ các đơn tiền tệ và toán học trong đời sống tiêu dùng...
hình: ViOlympic ToánTheo dõi Violympic trên: Toán Học Facebook   Toán Học Twitter   Toán Học Google+   Toán Học YouTube